Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2021-05-05

Walking beam at a steel plant

Wymieniając łożyska ślizgowe na łożyska baryłkowe NSKHPS firmy NSK, zakład produkcji stali wyeliminował regularne uszkodzenia łożysk wahacza, co przyniosło oszczędności w wysokości 15.556 euro rocznie. 

W zakładzie produkcji stali wahacz przesuwa materiał w postaci prętów wzdłuż przenośnika podczas procesu chłodzenia. W tej konkretnej hucie łożyska ślizgowe wahacza uszkadzały się około sześć razy w roku, głównie na skutek oddziaływania trudnego środowiska pracy (lokalizacja na zewnątrz) i ciężkich obciążeń.

Ze względu na wysokie koszty związane z wymianą łożysk, nakładem prac konserwacyjnych
i przerwami w produkcji, zakład skorzystał z wiedzy eksperckiej NSK oraz zalet Programu Wartości Dodanej AIP.

Zespół specjalistów NSK przeanalizował warunki zastosowania i zasugerował wykorzystanie łożysk tocznych, które lepiej sprawdzają się w wymagających warunkach pracy i przy ciężkich obciążeniach, co pozwoli ograniczyć przestoje i zwiększyć produktywność.  Wybrano łożyska baryłkowe z serii NSKHPS.

Zastosowanie łożysk NSKHPS okazało się pełnym sukcesem - w okresie jednorocznego przeglądu nie doszło do żadnych uszkodzeń. Dodatkowo nie było potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek pilnych prac konserwacyjnych, dzięki ograniczeniu możliwości wnikania zanieczyszczeń do łożysk oraz poprawie smarowania, co zapewniło klientowi jeszcze większe oszczędności.

Ogółem roczne oszczędności wyniosły 15.556 euro. Należy podkreślić, że istnieje potencjał do osiągnięcia jeszcze większych oszczędności w czasie, ponieważ łożyska baryłkowe NSKHPS wykazują teoretyczną trwałość rzędu 7,2 roku.

Łożyska baryłkowe NSKHPS wykorzystują najnowocześniejszą technologię materiałową, która zapewnia im przydatność w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości pracy i przenoszenia ciężkich obciążeń - m.in. w transporcie produktów i materiałów w sektorze stalowym. Jako łożyska baryłkowe o najwyższej obciążalności w asortymencie NSK (o 25 % wyższej) umożliwiają one w niektórych zastosowaniach zmniejszenie rozmiaru maszyn i urządzeń. Warto podkreślić, że charakteryzują się również stabilnością temperaturową do 200°C.

Łożyska baryłkowe NSKHPS w wersjach z koszykiem stalowym lub mosiężnym to sprawdzone produkty oferujące trwałość użytkową znacznie przewyższającą standardowe rozwiązania,
co przekłada się na niższe koszty konserwacji i lepszą produktywność. Dostępne są w zakresie średnic otworów od 40 mm do 260 mm.

 

Zdjęcie 1) Wahacz w zakładzie produkcji stali przesuwa pręty wzdłuż przenośnika podczas chłodzenia. Photo: David Tadevosian/Shutterstock

Zdjęcie 2) Łożyska baryłkowe NSKHPS są przystosowane do wysokich prędkości i ciężkich obciążeń.  Photo: NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik