Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Usługi - 2021-06-21

Challenging conditions in glass recycling plants

Krótka sesja szkoleniowa i użycie profesjonalnych narzędzi NSK - dzięki tym dwóm prostym środkom firma z branży recyklingu szkła czterokrotnie obniżyła koszty siły roboczej wymagane do wymiany łożysk oraz wydłużyła żywotność zamontowanych komponentów. 

Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi obecnie cel dla wielu rodzajów materiałów, ale w przypadku szkła już od dziesięcioleci jest to standardowa praktyka. Stabilny łańcuch recyklingu szkła w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony zasobów.

Dużą rolę w zapobieganiu marnotrawstwu zasobów odgrywają specjalistyczne firmy, które zbierają i przetwarzają stłuczkę, dostarczając ją do hut jako cenny surowiec wtórny. Jedna z takich firm, która prowadzi kilka zakładów w Niemczech, zatrudnia własne zespoły utrzymania ruchu w każdym oddziale. Technicy utrzymania ruchu są stale zajęci, ponieważ ścierny pył szklany negatywnie wpływa na łożyska zamontowane w systemach przenośników i przetwarzania stłuczki. Te bardzo drobne cząstki wnikają do łożysk i znacznie skracają ich żywotność.

W konsekwencji technicy ds. konserwacji musieli regularnie wymieniać łożyska, co rodziło szereg istotnych pytań: czy zespół postępował z wystarczającym profesjonalizmem oraz czy używał optymalnych narzędzi? Dodatkową kwestię stanowiła dostępność opcji ulepszeń, które mogłyby wydłużyć żywotność łożysk niezależnie od warunków środowiskowych.

W związku z tymi problemami firma zajmująca się recyklingiem szkła poprosiła o wsparcie ekspertów NSK, którzy będą w stanie wprowadzić ulepszenia procedur. Przeprowadzone przez NSK szkolenie dla personelu obsługi technicznej pomogło określić możliwości poprawy sytuacji. Doświadczeni szkoleniowcy NSK przekazali operatorom informacje na temat postępowania podczas montażu i demontażu łożysk wraz z rekomendacją stosowania profesjonalnych, dedykowanych narzędzi.

Technicy ds. utrzymania ruchu zachowują obecnie dużą ostrożność, utrzymując maksymalną czystość   podczas wymiany łożysk oraz używając dwóch dedykowanych zestawów narzędzi firmy NSK do ich montażu i demontażu.  Dzięki optymalnej kombinacji właściwości pierścienia udarowego i tulei udarowej zestaw narzędzi montażowych gwarantuje, że siły montażowe nigdy nie są przenoszone na elementy toczne łożyska.  W ten sposób podczas montażu na zimno łożyska toczne nie ulegają uszkodzeniom mechanicznym.

Ostatecznie użytkownicy oszczędzają czas i korzystają z faktu, że prawidłowy montaż wydłuża żywotność łożysk. Specjalny ściągacz równomiernie przenosi siły wywierane podczas demontażu łożyska na otaczającą konstrukcję, umożliwiając jego usunięcie bez uszkodzenia lub zdejmowania wału. W wyniku podjętych działań koszty prac związane z demontażem i wymianą uszkodzonych łożysk zmniejszyły się czterokrotnie, a jednocześnie znacznie wzrosła żywotność nowo zainstalowanych łożysk.

Dzięki uzyskanym przez firmę oszczędnościom koszt dwóch zestawów narzędzi NSK zwrócił się w czasie krótszym niż trzy miesiące, nie licząc korzyści związanych z wydłużeniem żywotności łożysk.

 

Zdjęcie 1) Łożyska muszą wytrzymać trudne warunki w zakładach recyklingu szkła. 
 Photo: iStock.com/pixinoo

 

Zdjęcie 2) Ściągacz do łożysk z gamy narzędzi NSK równomiernie przenosi siły wywierane podczas demontażu łożyska na otaczającą konstrukcję, zapobiegając w ten sposób powstawaniu uszkodzeń.  Photo: NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik