Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2021-11-22

Cutting lines in a food plant

Nie bez powodu zespoły łożyskowe Life-Lube® firmy NSK stają się coraz bardziej popularne w przemyśle spożywczym. Te zaawansowane produkty łączą w sobie odporność na korozję opraw Silver-Lube® z doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i smarnymi wkładek Molded-Oil. Jednostki Life-Lube® są przeznaczone do użytku w sektorach,
w których kontakt z wodą i cieczami procesowymi jest nieunikniony oraz takich, gdzie doskonała odporność chemiczna i długa trwałość smarowania mają podstawowe znaczenie. Wykorzystując dostępne zalety, zakłady produkujące żywność i napoje uzyskują znaczne oszczędności dzięki skróceniu przestojów i zmniejszeniu kosztów konserwacji. 


Przemyślany projekt sprawia, że zespoły łożyskowe Life-Lube® (składające się z oprawy i wkładki łożyskowej) doskonale radzą sobie z trudnymi warunkami pracy, często występującymi
w zakładach spożywczych i produkcji napojów, zapobiegając jednocześnie wszelkim zanieczyszczeniom środowiska procesowego w celu spełnienia surowych przepisów dotyczących higieny.


Odporność na korozję

Podstawę projektu stanowi materiał oprawy - jest to termoplastyczna żywica poliestrowa (PBT)
o dużej odporności na korozję. W połączeniu z wkładkami łożyskowymi Molded-Oil i uszczelkami
z kauczuku nitrylowego konstrukcja ta gwarantuje dobrą odporność chemiczną i długą żywotność.

Polimerowa oprawa nie tylko eliminuje ryzyko zanieczyszczenia związane z odpryskami od malowanych lub powlekanych powierzchni, ale także - dzięki gładkiemu wykończeniu - zapobiega przywieraniu brudu i skraca czas zmywania. Uzupełnienie konstrukcji stanowi wkładka ze stali nierdzewnej, która zapewnia lepszą odporność na korozję w wilgotnych środowiskach. Dodatkowo wkładki Molded-Oil zawierają olej smarujący i żywicę poliolefinowa wystarczające
na cały okres eksploatacji, co oznacza, że nie jest wymagane ponowne smarowanie łożysk.

Innym elementem o charakterystyce dostosowanej do wymogów przemysłu spożywczego
i produkcji napojów jest uszczelka odrzutnikowa, która zapobiega przedostawaniu się bakterii
i chroni wnętrze wypełnione olejem Molded-Oil. Uniemożliwia ona również wycieki smaru
do środowiska operacyjnego.


Higieniczna konstrukcja

Firma NSK dołożyła wszelkich starań, aby konstrukcja zespołów łożyskowych Life-Lube® była wolna od szczelin i pułapek, w których mogłyby gromadzić się bakterie lub pleśń. W rezultacie łożyska stanowią optymalne rozwiązanie dla zakładów produkcji żywności, gdzie występuje zapylenie (suche lub mokre), woda (rozpylenie/rozpryski, zanurzone elementy) i wilgotne zanieczyszczenia ścierne, a także temperatury do 80°C. Zespoły łożyskowe Life-Lube® nadają się również do stosowania w niektórych środowiskach z obecnością skrobi, a także w warunkach niskich temperaturach (do -18°C).

Przydatność zespołów łożyskowych Life-Lube® do zastosowań spożywczych jest bardzo szeroka
i obejmuje zadania w postaci obróbki podstawowej (cięcie i mieszanie), wtórnej (formowanie),
a także procesy transportu, kontroli, ogrzewania i pakowania. W przypadku produkcji napojów zadania te obejmują formowanie butelek, napełnianie, uszczelnianie, kontrolę i pakowanie.
W tego typu środowiskach operacyjnych rozwiązania Life-Lube® charakteryzują się odpornością na wilgoć, zmywanie chemikaliami i zanieczyszczenia, oferując jednocześnie w razie potrzeby pracę przy stałych, wysokich prędkościach. Maksymalna dopuszczalna prędkość jest wyrażona parametrem  dn = 12 x 104, gdzie dn to średnica otworu (d) w mm x prędkość (n) w obr/min.


Znaczne oszczędności

Duży producent przekąsek jest jednym z klientów, którzy korzystają z zalet zespołów łożyskowych Life-Lube®. Wcześniej firma doświadczała częstych uszkodzeń łożysk na linii krajalnicy, dlatego zwróciła się o pomoc do NSK w określeniu przyczyny problemów.

Firma NSK przeanalizowała uszkodzone łożyska i dokonała przeglądu zastosowania w ramach Programu Wartości Dodanej AIP. Śledząc mapę procesu na miejscu, stało się jasne, że na skutek spłukiwania linii produkcyjnej dochodziło do intensywnego wymywania smaru. Aby pomóc utrzymać ciągłość pracy linii oraz uniknąć kosztownych i nieprzewidzianych przestojów, zakład wymieniał łożyska co sześć tygodni w ramach planowej konserwacji zapobiegawczej,
ale uszkodzenia często pojawiały się wcześniej.

Inżynierowie NSK zalecili wymianę istniejących łożysk na zespoły z oprawą Life-Lube®, rozpoczynając próby na jednej linii produkcyjnej. Po roku pracy jednostki nadal działały bez żadnych uszkodzeń łożysk, zapewniając znaczne oszczędności kosztów związanych z pracami konserwacyjnymi, wymianą łożysk i przerwami w produkcji. Zakład spożywczy, zachęcony uzyskanymi rezultatami, stosuje obecnie zespoły łożyskowe Life-Lube® na swoich dwóch innych liniach produkcyjnych.

Zakład korzysta również z wielu innych zalet zespołów łożyskowych Life-Lube® obejmujących kuliste gniazdo, które pozwala na kompensację każdej początkowej niewspółosiowości podczas montażu oraz różne metody blokowania i mocowania jednostek zapewniające ciasne pasowanie na wale. Warto również podkreślić cichą i wydajną pracę dzięki wyjątkowo dokładnie wykończonym bieżniom.

Jest to jeden z wciąż rosnącej liczby przykładów sukcesu w branży spożywczej i produkcji napojów. Zakłady produkcyjne przekonują się, że seria Life-Lube®, wykorzystująca zalety opraw termoplastycznych, specjalnych uszczelek z gumy nitrylowej, materiału łożyskowego w postaci stali nierdzewnej i środka smarnego Molded-Oil stanowi idealne rozwiązanie do środowisk wilgotnych i/lub zanieczyszczonych.Zdjęcie 1)  Zespoły łożyskowe Life-Lube® firmy NSK to optymalne rozwiązanie do wielu zastosowań
w zakładach spożywczych - w tym do linii krojenia.  Photo: alterfalter/Shutterstock

 

Zdjęcie 2)  Przekrój zespołu łożyskowego Life-Lube® firmy NSK przedstawiający wkładkę ze stali nierdzewnej i rozwiązanie smarowania Molded-Oil.  Photo: NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik