Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2018-09-03

NSK Nagrzewnica indukcyjna IHN010

Łożyska są mocno obciążonymi elementami układów napędowych, które z czasem stają się podatne na zużycie. Mając to na uwadze, szczególnie ważne przy opracowaniu planu prac konserwacyjnych jest uwzględnienie łożysk, ponieważ strategia taka pomoże wydłużyć okres eksploatacji maszyn lub wyposażenia.

Ignorowanie tego czynnika może mieć poważne konsekwencje. Na przykład uszkodzenie tylko jednego łożyska może często skutkować zatrzymaniem całego systemu lub linii produkcyjnej. W Programie Wartości Dodanej AIP NSK zebrała różne podejścia do najlepszych praktyk ochrony łożysk.

Do 20% wszystkich uszkodzeń łożysk ma związek z ich niewłaściwą instalacją, personel utrzymania ruchu powinien być, po pierwsze, właściwie wyszkolony oraz, pod drugie, powinien wykorzystywać odpowiednie narzędzia. Z tego powodu NSK zapewnia klientom kursy szkoleniowe dla działów utrzymania ruchu. Dzięki pakietowi rozwiązań serwisowych i konserwacyjnych AIP +, NSK oferuje wysokiej jakości, funkcjonalne narzędzia ułatwiające realizację typowych zadań związanych ze stosowaniem łożysk w przemyśle. Oferta AIP+ obejmuje mechaniczne i hydrauliczne narzędzia montażowe oraz nagrzewnice indukcyjne.

Jeśli łożyska zawodzą przedwcześnie, to dzieje się tak często dlatego, że nie wybrano optymalnego typu łożysk lub łożyska nie zostały poprawnie dostosowane do zastosowania i/lub warunków środowiska pracy. Typowymi przykładami są maszyny wymagające regularnego czyszczenia, takie jak stosowane w sektorze przetwórstwa żywności. Czyszczenie za pomocą strumieni wody lub pary pod ciśnieniem powoduje wymywanie środka smarnego i wnikanie zanieczyszczeń do łożysk. Jednak te problemy można przezwyciężyć poprzez zastosowanie łożysk Molded-Oil NSK, które posiadają smar trwale osadzony w medium nośnikowym.

W ramach programu AIP NSK może przeprowadzić na miejscu u klienta badanie zarówno łożysk, jak i warunków środowiska ich pracy. Następnie eksperci firmy tworzą specjalną propozycję, wskazującą łożyska, które należy zastosować, uzupełnioną o analizę kosztów.

Można to zaobserwować u niemieckiego producenta samochodów, w przypadku którego łożyska wrzecion silnikowych wymagały regularnej wymiany w 15 identycznych centrach produkcyjnych. NSK odkryła, że przedwczesne uszkodzenia były spowodowane przez zewnętrzne zanieczyszczenia i zasugerowała użycie uszczelnionych łożysk o wysokiej precyzji. W rezultacie uszkodzenia łożysk zostały znacząco ograniczone: ich trwałość serwisowa wzrosła z 12 do ponad 36 miesięcy, co z kolei zapewniło firmie roczne oszczędności rzędu ponad 50.000 € na samych tylko kosztach instalacji.

Usługi monitorowania warunków pracy (CMS), jako strategia alternatywna, stanowią bardziej prewencyjne podejście do zwiększania trwałości serwisowej łożysk. NSK oferuje również to rozwiązanie w ramach programu AIP+, w którym to przypadku technik serwisowy firmy odwiedza zakład klienta, aby na miejscu zarejestrować parametry takie jak drania, temperatura i prędkość pracy komponentów maszyny. Następnie, wykorzystując specjalnie opracowaną technikę pomiarową, technik zapisuje i analizuje dane za pomocą wydajnego oprogramowania zgodnie ze standaryzowaną procedurą. Klient otrzymuje kompleksowy raport CMS, który zawiera opis aktualnego stanu łożyska. W raporcie wyróżnione są również wszelkie błędy osiowania lub regulacji wałów, niewystarczające smarowanie lub jakiekolwiek oznaki przedwczesnego zużycia komponentów napędowych. W praktyce rozwiązanie to funkcjonuje nie tylko jak konserwacja zapobiegawcza, ale umożliwia także optymalizację łożysk w celu zwiększenia ich trwałości serwisowej, w głównej mierze dlatego, że wszelkie problemy można rozwiązać natychmiast po ich wykryciu.

W kolejnym przykładzie wytwórca stalowych produktów walcowanych doświadczał różnic w wydajności podczas produkcji wlewków płaskich (kęsisk). Konieczne prace konserwacyjne skutkowały ograniczeniem czasu produkcji i zwiększeniem kosztów. NSK zidentyfikowała przyczynę problemów w napędzie głównego wentylatora pieca i wprowadziła regularne inspekcje CMS w krótszych odstępach czasu. Konserwacja zapobiegawcza umożliwiła ustalenie optymalnego czasowo harmonogramu wymiany łożysk, co pozwoliło użytkownikowi oszczędzić rocznie około 70.000 €.

Podsumowując, inżynierowie utrzymania ruchu mają wiele możliwości wydłużenia okresu eksploatacji łożysk.  Eksperci NSK zapewniają wsparcie w postaci różnych usług i niezawodnych rozwiązań technicznych zarówno producentom maszyn, jak i ich użytkownikom.


Łożyska Molded-Oil są rozwiązaniem problemów w trudnych warunkach pracy

 


Producent samochodów był w stanie zaoszczędzić ponad €50,000 na kosztach konserwacji, stosując uszczelnione łożyska o wysokiej precyzji

 


Dzięki systemowi monitorowania NSK oferuje ‘kontrolę zdrowia’ łożysk

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik