Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2018-10-04

Self-Lube firmy NSK mają potrójną wargę z kauczuku nitrylowego

Na skutek występujących co 6 tygodni uszkodzeń łożysk w oprawach stojących stosowanych w wielotaśmowym przenośniku sekcji do wyrastania ciasta, brytyjski producent tortilli zwrócił się do NSK o pomoc w rozwiązaniu problemu. Badanie zespołu ekspertów NSK powiązało uszkodzenia przenośnika z wnikaniem do łożysk cząstek mąki oraz z poluzowaniem wkrętów mocujących na skutek wibracji (tzw. pełzanie wału). W następstwie ustaleń zarekomendowano wymianę standardowych jednostek łożyskowych w obudowach stojących na zespoły łożyskowe Self-Lube NSK z uszczelkami trójwargowymi i mimośrodowym pierścieniem mocującym. Wymiana jednostek łożyskowych spowodowała wydłużenie okresu eksploatacji z sześciu tygodni do ponad roku, zapewniając tym samym klientowi znaczące oszczędności.
 

Przenośnik sekcji wyrastania ciasta w zakładzie produkcji placków tortilli posiada łącznie 42 wałki (rolki), z których każdy przed wdrożeniem rekomendacji NSK był podpierany przez dwa zespoły łożyskowe w oprawach stojących z uszczelkami jednowargowymi i zestaw wkrętów mocujących. Prędkość obrotowa wałków wynosi ok. 120 obr./min. Taśma przenośnika nawinięta na rolki przenosi placki tortilli i utrzymuje je tak długo, aż zdążą wyrosnąć. Placki są transportowane od jednego końca sekcji, a następnie są odwracane i umieszczane na taśmie znajdującej się poniżej i przesuwane w innym kierunku. Sekwencja ta jest powtarzana aż do momentu, gdy placki trafią do pieca. 
 

Przenośniki do wyrastania ciasta funkcjonują w ciężkich warunkach środowiska pracy, gdzie są wystawione na działanie cząstek mąki i metalicznych drobin powstających z powodu zużycia łańcuchów i zębatek (większość wałków w przenośnikach jest napędzana przez zębatki i łańcuchy). Dla producenta placków tortilli takie warunki środowiska przemysłowego oznaczały, że dwa zamontowane zespoły łożysk i jeden wałek o średnicy 35 mm wymagały wymiany średnio co 6 tygodni. Łożyska były określane jako uszkodzone nie do użytku z powodu wysokiego zanieczyszczenia i zniszczenia otworu spowodowanego pełzaniem, natomiast wałki musiały być wymieniane ze względu na zbyt małą średnicę w miejscu mocowania łożyska (z powodu nadmiernego zużycia spowodowanego przez pełzanie).
 

Każde uszkodzenie stosowanych wcześniej łożysk wymagało znacznej liczby roboczogodzin w celu dokonania wymiany i powodowało uciążliwe przestoje maszyn oraz kosztowne przerwy w produkcji.
 

W przeciwieństwie do powyższej sytuacji, zastosowanie zespołów Self-Lube z uszczelkami trójwargowymi wyeliminowało awarie w trakcie 12-miesięcznego okresu użytkowania. Te zespoły łożyskowe posiadają uszczelkę trójwargową z gumy nitrylowej, przymocowaną do stalowej, tłoczonej blaszki ochronnej. W rezultacie osiągnięto dłuższy okres eksploatacji, dzięki doskonałej wydajności uszczelnienia. Dodatkowo zespoły łożyskowe zapewniają wydłużone okresy między smarowaniami, co z kolei znacząco redukuje koszty konserwacji i zwiększa wydajność maszyn oraz wyposażenia. Roczne oszczędności producenta placków tortilli zostały obliczony na 54.665 euro. 
 

Zespoły łożyskowe Self-Lube z uszczelnieniem trójwargowym zapewniają łatwe wdrożenie i stanowią gotowy zamiennik dla użytkowanych już rozwiązań łożyskowych. Są dostępne w wersjach z wkrętami mocującymi i mimośrodowym pierścieniem mocującym - zarówno w specyfikacji metrycznej, jak i calowej. Istotny dla aplikacji producenta tortilli jest fakt, że wybór mimośrodowych pierścieni mocujących zredukował możliwość obluzowania się wkładek łożyskowych podczas pracy, bez narażania wału na uszkodzenia.


Cząsteczki mąki mogą być wyjątkowo niszczące dla niewłaściwie dobranych łożysk stosowanych w przenośnikach taśmowych sekcji wyrastania ciasta

 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik