Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Sterowanie ruchem liniowym - 2018-12-04

Prowadnice liniowe NSK są wyposażone w wózek ze stali nierdzewnej i specjalnie powlekaną szynę

Brytyjski producent nawilżanych chusteczek higienicznych  skorzystał na wymianie standardowych prowadnic liniowych na prowadnice produkowane przez NSK. Spółka, doświadczając stałych i kosztownych awarii, postanowiła dokonać modernizacji wyposażenia poprzez montaż prowadnic liniowych NSK, które dzięki wózkom z nierdzewnej stali i szynom ze specjalną powłoką zapewniają dziewięciokrotne wydłużenie okresu eksploatacji. Montaż prowadnic w ramach Programu Wartości Dodanej (AIP) NSK dał w rezultacie poprawę wydajności maszyny, jak również ograniczenie kosztów konserwacji i przestojów.

 

Spółka produkuje wilgotne chusteczki do użytku kosmetycznego i domowego. Zakład miał problemy z linią konwertującą, tnącą i układającą, która dzieli i ściska chusteczki przygotowując je do pakowania. Dochodziło tu do częstych uszkodzeń prowadnicy liniowej znajdującej się w jednej z sekcji maszyny układającej.

 

Sekcja ta wykorzystuje prowadnicę liniową, której wózek jest nieruchomy, zaś zamocowana na stopie szyna jest szybko przesuwana w górę i w dół ściskając chusteczki. Do produkcji szyny i elementów przesuwnych prowadnicy liniowej wykorzystano wysokowęglową stal łożyskową, zaś wózek został wyposażony w standardowe uszczelki.

 

Niestety, skutki uszkodzeń prowadnic liniowych okazały się kosztowne dla zakładu, głównie w związku ze zwiększonymi nakładami związanymi z pracami konserwacyjnymi i nieplanowanymi przestojami. Każda awaria, która średnio zdarzała się co dwa tygodnie (26 razy w roku) skutkowała kosztami przestoju rzędu 410 €/h. Przy każdej awarii wymiana prowadnicy zajmowała około 30 minut.
 

Co zrozumiałe, firma chciała znaleźć rozwiązanie poprawiające wydajność maszyny i przedłużające żywotność prowadnicy liniowej. Zespół ekspertów NSK został poproszony o odwiedzenie zakładu i dokonanie przeglądu zastosowania. Kontrola wykazała, że użytkowane prowadnice liniowe ulegały regularnym uszkodzeniom powodowanym przez korozję i wnikanie płynnych środków chemicznych, co powodowało zatarcia wynikające z wymywania smaru.
 

Po dokonaniu przeglądu inżynierowie zalecili wymianę standardowych prowadnic liniowych na prowadnice NSK wyposażone w wózki ze stali nierdzewnej i szyny ze specjalną powłoką. Od momentu wdrożenia zaleceń występowanie uszkodzeń znacząco ograniczono. Podczas gdy wcześniej zakład doświadczał 26 awarii rocznie, obecnie firma odnotowała zaledwie trzy takie zdarzenia w ciągu 12 miesięcy użytkowania prowadnic NSK - co stanowi ograniczenie uszkodzeń o imponujące 88%. Jednocześnie zakład odnotował istotne oszczędności kosztów wymiany prowadnic liniowych, przestojów i napraw.Sekcja maszyny układającej wykorzystuje prowadnicę liniową, której wózek jest nieruchomy, zaś zamocowana na stopie szyna jest szybko przesuwana w górę i w dół ściskając chusteczki.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik