Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2018-01-24

Materiał łożyskowy NSK Super-TF

Międzynarodowa akredytowana instytucja rejestrująca i klasyfikująca DNV GL potwierdziła, że łożyska wałeczkowe i kulkowe wykonane z materiału Super-TF firmy NSK, mające bezpośrednie znaczenie dla systemów stosowanych w energetyce wiatrowej, charakteryzują się znacząco wyższymi wartościami obciążalności dynamicznej. Efektem zwiększenia obciążalności dynamicznej jest dwukrotne zwiększenie trwałości serwisowej łożysk stosowanych w turbinach wiatrowych.

Łożyska toczne w systemach energetyki wiatrowej muszą charakteryzować się bardzo duża trwałością serwisową w ciężkich warunkach pracy. Aby sprostać temu wyzwaniu, NSK zdecydowała się opracować wyjątkowo wytrzymałą stal łożyskową Super-Tough (Super-TF), opatentowany materiał do użytku w zastosowaniach charakteryzujących się występowaniem bardzo wysokich obciążeń.

Szukając możliwości uzyskania niezależnego certyfikatu dla nowego materiału, NSK zwróciła się do uznanego instytutu badawczego DNV GL w celu weryfikacji zgodności łożysk tocznych wykonanych ze stali Super-TF z normą ISO 281:2001 (Łożyska toczne - wartości obciążeń dynamicznych i trwałość nominalna). Weryfikacja potwierdziła opublikowaną przez NSK specyfikację materiału, a oświadczenie o zgodności datowane na 15.11.2107 poświadcza, że w przypadku wykorzystania stali Super-TF można zwiększyć bazową wartość obciążalności dynamicznej o 23% dla łożysk wałeczkowych i 26% dla łożysk kulkowych. Wartości te odpowiadają podwojeniu okresu trwałości zmęczeniowej dla łożysk Super-TF w porównaniu do łożysk standardowych.

Producenci OEM systemów energetyki wiatrowej oraz ich klienci mają teraz pewność, że łożyska NSK Super-TF zapewniają znacznie wydłużony okres eksploatacji. Nowe produkty są więc idealnie dopasowane do tych ekstremalnie wymagających zastosowań, gdzie specyfikacje łożysk wymagają trwałości serwisowej do 220.000 godzin bez przeprowadzania poważniejszych prac konserwacyjnych.

Jednym z głównych czynników zwiększających wytrzymałość materiału Super-TF jest jego udowodniona zdolność do ograniczania indukowanego powierzchniowo zużycia związanego z zanieczyszczeniem środka smarnego. Dodatkowo materiał ten eliminuje lub opóźnia wystąpienie tzw. białych struktur (WEC, white etching cracks). Są to niespecyficzne symptomy uszkodzeń, które formują się pod powierzchnią materiału i mogą prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia łożyska. W serii testów NSK wykazała, że materiał Super-TF wydłuża okres eksploatacji przed pojawieniem się oznak uszkodzeń.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik