Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2018-08-02

jpeg   Instalacja przy użyciu odpowiednich narzędzi - w tym wypadku nagrzewnicy indukcyjnej - w istotny sposób przyczynia się do właściwego funkcjonowania łożysk przez długi czas

Montaż łożysk to praktyka, która wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Patrząc na to z perspektywy historycznej, często w przypadku tego zadania personel ds. konserwacji popełniał pewną liczbę błędów, co w konsekwencji skracało żywotność łożysk. Do innych czynników wpływających negatywnie na trwałość eksploatacyjną można zaliczyć także nieutrzymywanie łożysk w czystości, nieprzestrzeganie zalecanych luzów między pierścieniami łożyskowymi a wałem, a także wykorzystywanie nieprofesjonalnych narzędzi montażowych. Jednakże według uznanego producenta łożysk - firmy NSK - można  łatwo uniknąć powielania tych błędów.

 

Szacuje się, że aż do 20% wszystkich uszkodzeń łożysk jest związane z nieprawidłowym montażem, a powstałe w ten sposób problemy mogą doprowadzić do zatrzymania całego systemu lub linii produkcyjnej - dlatego należy zwracać szczególną uwagę podczas montażu łożysk.

Klienci zainteresowani tą kwestią lub użytkownicy łożysk chcący dowiedzieć się więcej, mogą liczyć na wsparcie ze strony NSK - firma oferuje szkolenia, które koncentrują się na prawidłowym montażu i demontażu łożysk. Co warto podkreślić, mogą one być realizowane u klienta na miejscu lub we współpracy z partnerami handlowymi.

Oprócz organizacji szkoleń w ramach pakietu usług Programu Wartości Dodanej AIP+ NSK oferuje narzędzia do profesjonalnego montażu łożysk. Te specjalne narzędzia są potrzebne do zapewnienia optymalnej siły koniecznej do wciśnięcia pierścienia łożyska na miejsce. W przypadku montażu na zimno ważne jest, aby siły montażowe nigdy nie były przenoszone przez elementy toczne łożyska, w przeciwnym razie mogą wystąpić uszkodzenia, nie tylko elementów tocznych, ale również bieżni.

Nawet podczas montażu na gorąco z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych i nagrzewnic indukcyjnych nadal może dochodzić do uszkodzeń łożysk, jeśli wybrane narzędzia nie są odpowiednie do konkretnego zastosowania lub są niewłaściwie używane. Może to doprowadzić do powstania wgnieceń na bieżniach, odkształcenia uszczelek, uszkodzenia sąsiednich elementów, a nawet do pęknięć pierścieni łożyska.

Kolejną usługą oferowaną przez NSK jest analiza awarii na miejscu, pozwalająca szczegółowo badać przypadki uszkodzeń łożysk.  Konkluzją tych badań bywa najczęściej zalecenie dotyczące zastosowania łożysk z innej serii lub optymalizacja warunków środowiska produkcyjnego.

Przypadek taki można zaobserwować u dużego producenta samochodów, który zmagał się ze wzrostem temperatury łożysk w dwóch wyciągach wentylacyjnych. Doświadczając uszkodzeń łożysk co sześć miesięcy, producent zwrócił się do NSK  o znalezienie rozwiązania problemu. Kompleksowy przegląd zastosowania przeprowadzony przez ekspertów NSK ujawnił, że wzrost temperatury spowodowany był nadmiernym napięciem wstępnym  łożysk, a także wysokimi temperaturami zewnętrznymi podczas lata. Innym prawdopodobnym powodem było to, że ograniczona przestrzeń utrudniała prawidłowe osadzenie łożysk na osi wyciągu.

W pierwszym etapie firma NSK zarekomendowała zastosowanie firmowych łożysk baryłkowych, które nie tylko charakteryzują się najwyższą obciążalnością w swojej klasie, ale oferują też stabilność cieplną do 200°C.  Łożyska te kompensują niewspółosiowość i tolerują niedokładności montażu.

Wraz ze zmianą łożysk firma NSK zaproponowała klientowi także szkolenie na miejscu w zakresie profesjonalnego montażu i demontażu łożysk dla personelu technicznego ds. konserwacji i utrzymania ruchu.

Po prawidłowej instalacji nowych łożysk i regulacji pod nadzorem zespołu inżynierów NSK  wzrost temperatury został zredukowany. W ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnych uszkodzeń łożysk, co zmniejszyło roczne koszty związane z przestojami oraz montażem i demontażem łożysk o 15.000 euro.

Przykład ten ilustruje wpływ prawidłowego montażu na żywotność łożysk oraz podkreśla łatwość z jaką personel konserwacyjny może przedłużyć ich okres eksploatacji.


  Poprawnie zamontowane łożyska baryłkowe NSK w dwóch wyciągach wentylacyjnych pozwoliły zaoszczędzić producentowi samochodów  ok. 15.000 euro rocznie

 

  Łożyska baryłkowe NSK oferują stabilność cieplną do 200°C

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik