Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2018-06-27

Pompy odśrodkowe do uzdatniania wody

Podczas prac nad nowym, bardzo szybkim rozwiązaniem producent pomp odśrodkowych wykorzystywanych do uzdatniania wody został zaskoczony przez wyniki testów prototypu na stanowisku badawczym, które wskazywały na wyższą temperaturę pracy instalacji od założonej w projekcie. Poważnie zaniepokojony skontaktował się z firmą NSK, która wysłała do francuskiej siedziby firmy eksperta Programu Wartości Dodanej AIP+ w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy drgań. Badanie NSK, zrealizowane jako część usługi monitorowania stanu maszyn (CMS) analizującej kondycję łożysk i powiązanych komponentów, zapewniło klientowi oszczędności rzędu 34.500 euro.

Badanie CMS firmy NSK to metoda określania kondycji wewnętrznych komponentów maszyn, takich jak łożyska i zębatki,  w trakcie normalnej pracy instalacji. Proces obejmuje badanie wstępne z wykorzystaniem systemu punktacji oceniającym każdą maszynę i jej przydatność pod kątem CMS. Następnie za pomocą oprogramowania analitycznego NSK wykonuje się modelowanie maszyny lub systemu w celu określenia optymalnych punktów monitorowania. Na kolejnym etapie przeprowadza się jednorazową lub okresową analizę zakończoną oceną zebranych danych i raportem.

W przypadku producenta pomp usługa CMS wykazała, że łożyska w prototypie pompy były w optymalnym stanie, bez oznak żadnych usterek. Niemniej jednak analiza drgań wykazała, że przyczyną niewyjaśnionego wzrostu temperatury może być niewłaściwe smarowanie. Pomogło to klientowi w dalszych pracach badawczo-rozwojowych nad prototypem, realizowanych przy użyciu nowej metody smarowania - optymalnej dla aplikacji o dużych prędkościach.

Jako część rozwiązania o wartości dodanej NSK, monitoring stanu maszyn przeprowadzony w zakładzie klienta obejmował wszystkie dane techniczne, warunki pomiarów i wyjaśnienia analizy widma drgań. Podczas próby ze stałą prędkością okazało się, że temperatura zaczęła gwałtownie rosnąć, co wskazywałoby na możliwe problemy z niewłaściwym smarowaniem.

Ta ocena w czasie rzeczywistym kondycji maszyny podczas jej pracy umożliwia zespołowi ekspertów NSK przewidzieć żywotność komponentów o znaczeniu krytycznym, dzięki czemu klient może lepiej zaplanować harmonogram prac konserwacyjnych. CMS to najbardziej czuła i wszechstronna metoda wykrywania wczesnych oznak zużycia i związanych z tym problemów.

W przypadku producenta pomp odśrodkowych usługa CMS pozwoliła zaoszczędzić koszty około półrocznych prac badawczo-rozwojowych, jak również zredukować koszty testów na stanowisku badawczym, co łącznie przełożyło się na oszczędności rzędu 34.500 euro.

»Wydajność analizy drgań w połączeniu z wyszkoleniem ekspertów NSK zapewniły natychmiastowe i znaczące korzyści dla zawieszonego projektu badawczego» - mówi przedstawiciel NSK Mathieu Piquemal, menedżer ds. usług AIP& South Europe EIBU.

»Prędkość wejścia produktu na rynek jest kluczowa dla dzisiejszych producentów OEM, a jednocześnie konstruktorzy i inżynierowie R&D znajdują się pod  silną presją dostarczania  rozwiązań następnej generacji dla wymagającej bazy klientów» - dodaje M. Piquemal, który jest także analitykiem drgań posiadającym certyfikat MIBoC ISO18436-2.  Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych i poprawy wydajności NSK gwarantuje, że jako dostawca pełnego zakresu rozwiązań może pomóc w zapewnieniu zamiennych łożysk oraz komponentów dla systemów ruchu liniowego o znaczeniu krytycznym, jeśli jest to wymagane.

 


Usługa monitorowania stanu maszyn (CMS, Condition Monitoring Service) oferowana przez NSK to bardzo czuła i wszechstronna metoda wykrywania wczesnych oznak zużycia

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik