Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2018-11-05

Sala szkoleniowa NSK ze specjalnie zaprojektowaną platformą do demonstracji na żywo

NSK ogłosiła nowy program szkoleniowy opracowany pod kątem pomocy użytkownikom łożysk w poznaniu sposobów zwiększania niezawodności i rentowności maszyn poprzez poprawę swoich umiejętności i wiedzy w tym ważnym obszarze technologicznym. Jednocześnie NSK otworzyła dwa pierwsze dedykowane centra szkoleniowe prowadzące kursy, które mogą być także realizowane na miejscu u klienta, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Nowy program szkoleniowy obejmuje szeroki wybór dobrze sprawdzonych kursów, które koncentrują się na głównych potrzebach edukacyjnych osób zajmujących się doborem, użytkowaniem i konserwacją łożysk.

Oferta NSK została dodatkowo uzupełniona przez otwarcie dwóch dedykowanych oddziałów szkolących obecnych i potencjalnych klientów. Centra NSK w Guyancourt (Francja) i Tilburgu (Holandia) oferują połączenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie montażu i demontażu łożysk przy użyciu narzędzi konserwacyjnych NSK. Każdy oddział został wyposażony w najnowsze narzędzia AIP+ (Programu Wartości Dodanej) oraz specjalne stanowisko testowe do prezentacji najlepszych praktyk w zakresie procedur montażu i demontażu łożysk.

Przykładem oferowanych kursów jest półdniowy program „Wprowadzenie do łożysk” zapewniający przegląd funkcji łożysk, dostępnych typów łożysk i używanej terminologii, jak również typowych zastosowań. Dostępny jest także półdniowy kurs „Zaawansowana technologia łożyskowa”, który skupia się na szczegółach budowy i charakterystyce łożysk, włączając w to wpływ różnych opcji na osiągi produktów.

Wszystkie sesje szkoleniowe NSK stanowią dla wszystkich uczestników realną szansę na poszerzenie i uaktualnienie swojej obecnej wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących łożysk oraz zagadnień związanych z łożyskami. Instruktorzy firmy to inżynierowie ds. aplikacji, posiadający ogromne doświadczenie techniczne i zrozumienie specyficznych wymagań branżowych, co pozwala uczestnikom szkoleń w pełni wykorzystać swój potencjał.

Wszystkie szkolenia NSK mają na celu zaspokojenie indywidualnych wymagań informacyjnych pracowników technicznych i handlowych. Nowe kursy opierają się na ponad stuletnim doświadczeniu i wiedzy firmy w zakresie technologii łożyskowej, dzięki czemu w każdym przypadku cele nauczania są w pełni realizowane.

Dowiedz się więcej o  ofercie szkoleń NSK


Centra szkoleniowe NSK są wyposażone w najnowsze narzędzia AIP+

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik