Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2023-02-13

Vibrating Screen

Wdrażając fabrycznie zmontowane, w pełni zintegrowane łożyska NSK, producent przesiewaczy wibracyjnych uzyskał roczne oszczędności w wysokości 117.000 EUR. Firma zmagała się wcześniej z problemem spójności montażu łożysk w zespole wytrząsarki. Jednocześnie zakład poszukiwał możliwości obniżenia kosztów produkcji i poprawy ogólnej wydajności swoich przesiewaczy.

Firma NSK rozwiązała wszystkie te problemy po przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu projektu użytkowanej maszyny.

Chcąc sprostać wymagającym warunkom panującym w zakładzie produkującym przesiewacze wibracyjne dla sektora kruszyw i górnictwa, klient postanowił skorzystać ze specjalistycznych usług ekspertów NSK. Doświadczeni inżynierowie przedstawili projekt oraz zaproponowali produkcję kompletnego zespołu łożysk, tak aby powstałą jednostkę można było po prostu przymocować do ramy maszyny bez konieczności realizacji skomplikowanego montażu obudów, łożysk lub uszczelnień.

W ramach propozycji wartości dodanej firma NSK najpierw stworzyła projekt na zamówienie z kompletną rysunkową dokumentacją CAD do zatwierdzenia przez klienta. Po podpisaniu kontraktu NSK przejęła całą operację montażu obudowy, uszczelnień i zespołu łożysk.  Następnie produkt został dostarczany w postaci kompletnej jednostki, zapakowanej, fabrycznie nasmarowanej i gotowej do montażu z elementami ustalającymi łożyska.

Nie tylko poprawiono wydajność i niezawodność łożysk działających w trudnych warunkach pracy przesiewaczy wibracyjnych, ale także klient skorzystał ze znacznej redukcji kosztów produkcji dzięki ograniczeniu potrzeby skomplikowanego montażu.

Projekt NSK wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną obudowę wykonaną z żeliwa sferoidalnego o wysokiej wytrzymałości w połączeniu z łożyskami CAM-VS odpornymi na wibracje. Zintegrowana jednostka, która ogranicza potrzebę wytwarzania podzespołów przez klienta, oferuje uszczelnienia labiryntowe i stykowe.

Dalsze zalety tego rozwiązania obejmują większą wytrzymałość zmęczeniową na wibracje, obciążenia udarowe, zużycie eksploatacyjne i korozję, a także redukcję poziomu szumów o 50-60%. Użytkownicy końcowi mogą również w razie potrzeby ponownie nasmarować zintegrowany zespół łożyskowy.

Łatwość instalacji obniżyła koszty wewnętrzne w zakładzie produkującym przesiewacze wibracyjne. Wcześniej firma ponosiła wysokie roczne koszty związane z produkcją obudów we własnym zakresie oraz montażem i zakupem łożysk. Zastosowanie fabrycznie zmontowanych zespołów łożyskowych firmy NSK poprawiło efektywność kosztową, co zapewnia klientowi roczne oszczędności w wysokości 117.000 EUR.

 

Zdjęcie 1) Firma NSK poprawiła wydajność i niezawodność łożysk wykorzystywanych w przesiewaczach wibracyjnych działających w trudnych warunkach środowiskowych 

Zdjęcie 2) Przekrój fabrycznie zmontowanego, zintegrowanego zespołu łożyskowego NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik