Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2022-10-17

NSK’s LAS-Set laser alignment tool for shafts uses dual line lasers for easy set-up

Producenci w całej Europie borykają się z ekonomicznym wyzwaniem w postaci rosnących rachunków za energię,
co zmusza ich do przejmowania tych kosztów na siebie
bądź przenoszenia ich na swoich klientów. Żadne z tych rozwiązań nie jest szczególnie pożądaną opcją. W rezultacie nadszedł obecnie idealny moment dla firm, aby obniżyć koszty eksploatacji dzięki prawidłowo wyosiowanym maszynom i energooszczędnym rozwiązaniom łożyskowym NSK. 

Tego typu działania pozwalają w pewnym stopniu przeciwstawiać się rosnącej presji kosztowej. Z tego powodu coraz więcej firm przemysłowych sięga po najnowsze technologie sterowania ruchem,
aby poprawić poziom wydajności i obniżyć rachunki. Łożyska to dobry przykład komponentów, które mogą bezpośrednio zwiększyć efektywność energetyczną maszyn, co tyczy się również zoptymalizowanego ustawienia wałów i pasów. Na przykład właściwe wyrównanie osi między maszyną a silnikiem elektrycznym sprzyja bardziej energooszczędnej pracy.
 

Prawidłowe osiowanie ma znaczenie

Szacunki wskazują, że ponad 50% maszyn i urządzeń przemysłowych pracuje niewspółosiowo
w stosunku do norm ISO. Problemy z prawidłowym ustawieniem osi zwykle zaczynają się,
gdy połączone wały są ustawione tak, że ich odstępy lub przesunięcia znajdują się poza dopuszczalnymi granicami. W konsekwencji zaczynają one pracować bez odpowiedniego wyśrodkowania, co prowadzi do większego obciążenia, nadmiernego wytwarzania ciepła
i większego zużycia energii.

Do oznak niewspółosiowości należą podwyższona temperatura, wysokie wibracje, poluzowanie śrub łączących i nadmierny wyciek smaru z uszczelnień łożyskowych. Wszystkie maszyny lub systemy wykazujące tego typu oznaki prawie na pewno będą miały negatywny wpływ na rentowność, zużywając więcej energii.

Firma NSK oferuje zaawansowane narzędzia do laserowego osiowania wałów (LAS-Set) i pasów (LAB-Set), które zapewniają szybkie i optymalne osiowanie za każdym razem. Rozwiązanie LAS-Set wykorzystuje lasery dwuliniowe do łatwej konfiguracji, nawet przy większych odległościach,
a także cyfrowe czujniki o wysokiej rozdzielczości zapewniające precyzyjne wyniki.  Zestaw LAB-Set zawiera dwa liniowe nadajniki laserowe, dzięki czemu osiowanie jest znacznie dokładniejsze niż
w przypadku rozwiązań z pojedynczą głowicą laserową.

Zastosowanie tych narzędzi nie tylko przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej,
ale także zmniejsza zużycie krytycznych części maszyn, takich jak sprzęgła i uszczelki, co w konsekwencji minimalizuje przestoje maszyn i zwiększa produktywność.

Zakłady korzystające z zalet narzędzi do osiowania laserowego NSK odnotowały oszczędności energii rzędu 17%, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji (ROI).
 

Wyzwanie zerowej emisji netto

Efektywność energetyczna znajduje się obecnie w centrum uwagi, ponieważ przemysł stoi pod presją osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla. Chociaż droga do tego celu wiąże się
z wieloma wyzwaniami, transformacja energetyczna może stymulować inwestycje, innowacje, płace i tworzenie miejsc pracy. Silniki elektryczne i obsługiwane przez nie systemy odpowiadają za ponad 40% światowego zużycia energii elektrycznej. Mając to na uwadze, istnieje szerokie pole do wprowadzania optymalizacji.

Firma NSK produkuje kilka rodzajów energooszczędnych łożysk, które nie tylko ograniczają nakłady pieniężne dzięki niskim kosztom eksploatacji maszyn, ale także zmniejszają emisje CO2
i przyczyniają się do bardziej zrównoważonych operacji produkcyjnych. Dobrym przykładem
są łożyska kulkowe poprzeczne NSK, które w przypadku zastosowania w silnikach elektrycznych zmniejszają straty energii nawet o 80%. W porównaniu ze standardowymi łożyskami poprzecznymi łożyska NSK o wysokiej sprawności wykazują o 60% mniejsze tarcie w przypadku zastosowania koszyka stalowego i o 80% mniejsze w przypadku koszyka z tworzywa sztucznego.

Kolejną innowację NSK stanowi smar EA7, który zmniejsza tarcie wewnętrzne, zwiększa wydajność energetyczną i podwaja okres międzyobsługowy dla silników elektrycznych. Dzięki optymalnemu poziomowi wypełnienia ten środek smarny o niskiej lepkości i obniżonym współczynniku tarcia stanowi idealne rozwiązanie dla każdego zakładu, który chce ograniczyć wartość momentu obrotowego, zminimalizować straty mocy i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Ponadto
w porównaniu ze standardowym smarem środek EA7 oferuje lepsze właściwości smarne
w warunkach mikrowibracji.

Kolejnym czynnikiem zapewniającym energooszczędność łożysk jest technologia uszczelnień bezstykowych NSK. Podczas projektowania energooszczędnych układów napędowych inżynierowie, powinni zwracać większą uwagę na łożyska toczne, ponieważ łatwo można pogorszyć wydajność napędu poprzez wpływ nieodłącznego tarcia wynikającego z konstrukcji standardowych uszczelnień stykowych.  Firma NSK oferuje produkty, które zapewniają skuteczne właściwości uszczelniające bez zwiększania momentu tarcia lub temperatury pracy.
 

Korzyści dla przemysłu

Producenci samochodów należą do grupy, która może najbardziej skorzystać z oferowanych innowacji, ponieważ zawsze dążą oni do zwiększania korzyści w zakresie efektywności energetycznej mechanizmów napędowych w swoich pojazdach. Dalsze zapotrzebowanie rynku
na łożyska o niskim współczynniku tarcia pochodzi z takich segmentów jak produkcja pralek,
w których producenci oferujący korzystną klasę wydajności energetycznej zwykle uzyskują wyższą sprzedaż.

Rynkiem wschodzącym dla łożysk firmy NSK są silniki pojazdów elektrycznych (EV), gdzie szuka się poprawy wydajności obrotowej przy wysokich prędkościach. W tym przypadku sprawdzają się innowacje, takie jak koszyki z tworzywa sztucznego, które są lżejsze niż koszyki stalowe i oferują mniejsze straty mechaniczne, doskonałe właściwości samosmarujące oraz niski współczynnik tarcia. Wszystkie te cechy przyczyniają się do efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Do najnowszych innowacji NSK należy pierwsze na świecie łożysko wyposażone w koszyk wykonany w 100% z bioplastiku pochodzenia roślinnego, opracowane pod kątem zastosowań
w silnikach wentylatorów klimatyzatorów. Te wyjątkowo trwałe łożyska zapewniają silnikom wentylatorów płynne obroty, zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

Rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, nie tylko chronią planetę
z myślą o przyszłych pokoleniach, ale także oszczędzają pieniądze i zwiększają rentowność.
Firma NSK, oferując szereg przyjaznych dla środowiska innowacji produktowych, jest zaangażowana w tworzenie społeczeństwa funkcjonującego w neutralny sposób pod względem emisji dwutlenku węgla.

 


Zdjęcie 1) Narzędzie do laserowego osiowania wałów LAS-Set firmy NSK wykorzystuje lasery dwuliniowe zapewniające łatwą konfigurację

Zdjęcie 2)  Narzędzie do laserowego osiowania pasów LAB-Set firmy NSK zawiera dwa liniowe nadajniki laserowe zwiększające dokładność

Zdjęcie 3)  Firma NSK oferuje łożyska wyposażone w koszyk wykonany w 100% z bioplastiku pochodzenia roślinnego

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik