Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Usługi - 2022-03-08

Training module for bearings used in the dryer section of papermaking machinery is available now at www.nskacademy.com

Nowy moduł szkoleniowy dedykowany łożyskom stosowanym
w branży celulozowo-papierniczej jest już dostępny na cieszącej się coraz większą popularnością platformie internetowej Akademia NSK. Materiał szkoleniowy koncentruje się na sekcji suszącej maszyn papierniczych i zapewnia korzyści wszystkim, którzy zajmują się specyfikacją łożysk wykorzystywanych w tego typu wymagających zastosowaniach. Uczestnicy, którzy uzyskają 80% poprawnych odpowiedzi otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Sekcja susząca maszyn papierniczych stanowi trudne środowisko pracy łożysk. Wysokie temperatury, wilgoć (para)
i potencjalne zanieczyszczenia są w stanie zatrzymać cały system, jeśli doprowadzą do przedwczesnego uszkodzenia łożysk. Z tego powodu optymalna specyfikacja łożysk i ich konserwacja mogą znacząco podnieść rentowność procesów, eliminując nieplanowane przestoje w produkcji
i wydłużając okres eksploatacji.

Nowy moduł szkoleniowy Akademii NSK pomaga dostarczać kluczową wiedzę na temat technologii łożysk stosowanych w sekcjach suszących maszyn papierniczych.

Obszerny materiał edukacyjny rozpoczyna się od objaśnienia charakterystyki różnych obszarów sekcji suszącej, w których wykorzystuje się łożyska - w tym walców nawijających wstęgę, walców prowadzących papier, dolnego walca gładziarki, walca suszącego, walca suszącego typu Yankee
i walca PV. Moduł określa również funkcję każdego obszaru, typowe warunki pracy i atrybuty łożysk wymagane do zapewnienia wysokiej wydajności. Ponadto kurs identyfikuje szereg potencjalnych wyzwań i prezentuje typy łożysk, które stanowią optymalne rozwiązanie tego typu problemów.

Należy podkreślić, że uczestnicy modułu szkoleniowego zapoznają się z typami uszkodzeń łożysk charakterystycznymi dla sekcji suszących maszyn papierniczych, takimi jak pełzanie i pękanie pierścienia wewnętrznego oraz złuszczanie. Kurs informuje o przyczynach tych problemów
i pokazuje jakie należy wdrożyć środki zaradcze.

Najnowszy moduł szkoleniowy NSK zapewnia zrozumienie podstawowych zasad łożyskowania sekcji suszących maszyn papierniczych, gdzie bardzo wysokie temperatury, wysokie prędkości
i znaczne obciążenia mogą powodować poważne problemy w przypadku źle dobranych lub nieodpowiednio konserwowanych łożysk. Kurs zapewnia korzyści wszystkim osobom związanym
z branżą papierniczą, w tym pracownikom zajmującym się sprzedażą, wsparciem technicznym, badaniami i rozwojem, konserwacją i inżynierią.

Moduł szkoleniowy jest już dostępny na stronie www.nskacademy.com (w przypadku nowych użytkowników wymagany jest szybki i łatwy proces rejestracji).

 

 

Zdjęcie: Nowy moduł szkoleniowy poświęcony łożyskom stosowanym w sekcjach suszących maszyn papierniczych jest już dostępny na stronie www.nskacademy.com

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik