Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Sterowanie ruchem liniowym - 2023-02-27

tyre manufacturing plant

Zakład produkcyjny, borykając się z częstymi uszkodzeniami śrub kulowych w bębnie pneumatycznym maszyny do produkcji opon, zwrócił się do ekspertów NSK, którzy zarekomendowali wykorzystanie śrub kulowych z serii HTF. Wdrażając ten szybkobieżny produkt o dużej obciążalności, fabryka opon ograniczyła o 2/3 liczbę wymienianych śrub kulowych, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości 99.128 EUR. 

Produkcja dla sektora motoryzacyjnego, zarówno dla klientów OEM, jak i odbiorców na rynku wtórnym, jest bardzo wymagająca i w praktyce nie pozostawia niemal żadnego marginesu dla przestojów. W związku z ciągłymi uszkodzeniami śruby kulowej w bębnie pneumatycznym maszyny do produkcji opon mającej krytyczne znaczenie dla całego procesu, producent wiedział, że musi działać. Problem okazał się niezwykle kosztowny, a zwiększone nakłady na konserwację i straty w produkcji wpływały na wydajność.

Firma rozpoczęła projekt, korzystając ze specjalistycznej wiedzy NSK w zakresie ruchu liniowego. W ramach oferty mającej zapewnić klientowi znaczną wartość dodaną, doświadczeni inżynierowie z NSK przeprowadzili analizę uszkodzonej śruby kulowej oraz zbadali zastosowanie maszyny.

Zespół stwierdził, że jakość i parametry istniejącej śruby kulowej nie były odpowiednio dobrane do obciążeń wywieranych przez maszynę do produkcji opon.

Aby zaradzić tej sytuacji, firma NSK zarekomendowała przetestowanie szybkobieżnej śruby kulowej HTF o dużej obciążalności, która sprawdziła się bardzo dobrze i uzyskała pełną aprobatę techniczną.

Śruby kulowe NSK serii HTF posiadają specjalny profil rowka oraz uszczelkę A1 utrzymującą smar na miejscu, która zapobiega zanieczyszczeniu bezpośredniego otoczenia. Kolejne innowacyjne funkcje obejmują układ zawracania kulek SRC (Smooth Return Coupling) dla śrub o niewielkim skoku oraz system recyrkulacji z deflektorem końcowym dla śrub o średnim skoku, które zwiększają prędkość posuwu i redukują szum. Każda firma stosująca śruby kulowe serii HTF odniesie korzyści z maksymalnej dopuszczalnej obciążalności i maksymalnej żywotności uzyskiwanym dzięki odpowiedniemu rozłożeniu obciążenia.

Wdrażając śruby kulowe serii HTF w fabryce opon, firmie NSK udało się wydłużyć żywotność o 50% oraz zoptymalizować czas sprawności i wydajność maszyn.  Producent oszczędza rocznie 99.128 €, dzięki mniejszej liczbie wymienianych śrub kulowych oraz niższym kosztom konserwacji związanym z ograniczoną liczbą uszkodzeń.  

 

Zdjęcie 1)  Zakład doświadczał ciągłych uszkodzeń śruby kulowej w bębnie pneumatycznym maszyny do produkcji opon o znaczeniu krytycznym dla całego procesu. Zdjęcie: Shutterstock

Zdjęcie 2)  Każda firma stosująca śruby kulowe serii HTF odniesie korzyści z maksymalnej dopuszczalnej obciążalności i maksymalnej żywotności uzyskiwanym dzięki odpowiedniemu rozłożeniu obciążenia. Zdjęcie: NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik