Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Sterowanie ruchem liniowym - 2022-05-16

PET bottles

Producent butelek PET (politereftalan etylenu) zmagał się
z częstymi wymianami prowadnic liniowych w maszynach do formowania rozdmuchowego. Po instalacji prowadnic wałeczkowych serii RA firmy NSK nie odnotowano przez ponad rok żadnych uszkodzeń, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości 60.000 EUR związane
z ograniczeniem kosztów konserwacji i części zamiennych oraz brakiem nieplanowanych przestojów. 

Producent butelek, doświadczając regularnych uszkodzeń prowadnic liniowych w maszynach do formowania rozdmuchowego, zwrócił się do firmy NSK o zbadanie kilku wadliwych prowadnic. Analiza ekspertów firmy wykazała, że przyczyną problemów były uszkodzenia zaślepek powodowane przez kombinację niekorzystnych czynników w postaci krótkiego skoku, krótkich czasów cykli, częstych operacji start-stop oraz zwiększonej siły przemieszczenia podczas rozruchu.

Biorąc pod uwagę profil zastosowania i występujące uszkodzenia, firma NSK zarekomendowała producentowi butelek instalację prowadnic wałeczkowych z serii RA. Prowadnice te oferują między innymi bardzo wysoką obciążalność i dokładność ruchu, ekstremalną sztywność, płynną pracę i długą żywotność w warunkach występowania krótkich cykli pracy i ciężkich obciążeń.

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych serii RA są przekładki, które ograniczają ruch rolek między sobą. Te elementy dystansowe redukują możliwość krzyżowania się wałeczków i zapewniają płynną pracę, a także mniejszą siłę przemieszczenia podczas rozruchu.

Producent wdrożył rekomendację NSK i próbnie wyposażył jedną ze swoich wydmuchiwarek do butelek w prowadnice wałeczkowe serii RA. Maszyna ta pracowała przez ponad rok bez żadnych problemów i uszkodzeń, redukując koszty przestojów produkcyjnych do zera. Analiza   przeprowadzona przez NSK wykazała, że modernizacja tylko tej jednej maszyny przyniosła oszczędności w wysokości 59.500 EUR.

Zachęcony osiągniętym rezultatem producent butelek PET bez wahania zmodernizował również inne swoje maszyny do formowania rozdmuchowego.


 

Zdjęcie1) Producent butelek PET wykorzystuje prowadnice wałeczkowe serii RA firmy NSK w swoich maszynach do formowania rozdmuchowego. Zdjęcie: Shutterstock

Zdjęcie 2) Prowadnice wałeczkowe serii RA firmy NSK oferują wysoką obciążalność i sztywność, stanowiąc optymalny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań. Zdjęcie:  NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik