Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2023-01-30

Concrete floor manufacturing machine

Regularne uszkodzenia łożysk w maszynie do produkcji posadzek betonowych doprowadzały do częstych przestojów, znacznych strat w produkcji oraz generowały wysokie koszty konserwacji. W celu rozwiązania tych problemów klient zwrócił się do firmy NSK, która przeprojektowała zespół piasty koła i zwrotnicy oraz prawidłowo dobrała specyfikację łożysk.

To działanie zmniejszyło liczbę uszkodzeń z 20 do zera, zapewniając w ten sposób klientowi oszczędności w wysokości 68.607 EUR rocznie. 

 

Branża budowlana w dużym stopniu polega na dyspozycyjności i niezawodności wykorzystywanych maszyn, aby mieć pewność, że wymagające harmonogramy budów nie zostaną przekroczone. Czas to pieniądz, dlatego nieprzewidziane opóźnienia spowodowane przez uszkodzenia sprzętu mogą okazać się niezwykle kosztowne, zarówno ze względów finansowych, jak i z powodu niezadowolenia klientów.

Powtarzające się uszkodzenia maszyny do produkcji posadzek betonowych były poważnym problemem dla zespołu zarządzającego, a ich rozwiązanie stało się pilnym priorytetem. Analiza maszyny i uszkodzonych łożysk przeprowadzona przez zespół ekspertów NSK wykazała, że główny problem dotyczył tzw. kaset, co miało związek z niewłaściwą konstrukcją zespołu kół oraz wnikaniem zanieczyszczeń (w wyniku nieprawidłowej specyfikacji łożysk). Należy podkreślić, że trudne warunki pracy są normalne tego typu procesach budowlanych.

Rozwiązanie nie było oczywiste i wymagało od NSK zaproponowania kompletnego przeprojektowania zespołu piasty koła i zwrotnicy oraz dobranie specjalnie dopasowanych do obciążeń maszyny uszczelnionych zespołów łożysk walcowych. Dzięki zastosowaniu przez NSK łożysk walcowych z maksymalną liczbą elementów tocznych, zabezpieczonych pierścieniami Segera na pierścieniu zewnętrznym, możliwe było zwiększenie obciążalności. Dodatkowo wewnętrzne uszczelnienia zapewniły lepszą ochronę łożysk.

Klient zastosował się do propozycji NSK i wyprodukował nowy wał oraz obudowę, przystosowane do przeprojektowanego zespołu piasty.

Łożyska walcowe NSK z maksymalną liczbą elementów tocznych oferują ulepszone uszczelnienia stykowe zapobiegające wnikaniu ciał obcych i wody, wysoką obciążalność (promieniową i osiową) oraz odporną na korozję powłokę fosforanową, która zapewnia wytrzymałość na warunki zewnętrzne. Łożyska te są fabrycznie nasmarowane smarem litowym i umożliwiają łatwe uzupełnianie środka smarnego poprzez specjalne otwory w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. W razie potrzeby na pierścień zewnętrzny można założyć pierścień osadczy sprężynujący (DIN 471).

Rozwiązanie NSK, zmniejszając do zera liczbę uszkodzeń łożysk, pozwoliło klientowi uzyskać oszczędności w wysokości 68.607 EUR rocznie dzięki wyeliminowaniu przestojów i konieczności wymiany części oraz zmniejszeniu kosztów konserwacji. Firma NSK zapewniła również konsultacje na miejscu, szczegółowo omawiając najlepsze praktyki w zakresie smarowania i montażu.

 

Zdjęcie 1) Firma NSK kompletnie przeprojektowała zespół piasty koła i zwrotnicy w maszynie
do produkcji posadzek betonowych

NSK’s full-complement cylindrical roller bearing units with seals

Zdjęcie 2) Uszczelnione łożyska walcowe NSK
z maksymalną liczbą elementów tocznych 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik