Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2015-09-14

Silnik elektryczny

Wymiana łożysk kulkowych jest częścią typowego planu konserwacji silników elektrycznych.

Gdy niemiecka firma serwisowa (MRO - konserwacja, naprawy, przeglądy) otrzymała zadanie realizacji regularnych przeglądów siników elektrycznych dla prominentnego klienta odnotowała często powracający problem: nowo zainstalowane standardowe łożyska ulegały uszkodzeniu już po trzech, czterech miesiącach. Nie będąc pewnym przyczyny awarii, firma serwisowa (MRO) zleciła NSK zbadanie sytuacji. W ramach Programu Wartości Dodanej AIP, ekspert NSK w zakresie łożysk kulkowych ocenił zakres uszkodzeń łożysk oraz warunki, w których pracują silniki elektryczne.

Badanie w ramach programu AIP odkryło, że przedwczesne uszkodzenia powstają z powodu wnikania brudu, który zanieczyszczał smar wewnątrz standardowych łożysk kulkowych. NSK zarekomendowała zmianę na uszczelnione łożyska kulkowe superprecyzyjne, które okazały się tak satysfakcjonującym rozwiązaniem, że obecnie stosowane są podczas wszystkich przeglądów silników elektrycznych.

Uszczelnione superprecyzyjne łożyska kulkowe doskonale sprawdzają się w wymagających środowiskach przemysłowych głównie dzięki bezstykowym uszczelnieniom zapewaniającym najlepszą w swojej klasie ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Należy podkreślić, że efekt ten osiągnięto bez zwiększania tarcia czy zmniejszenia prędkości silnika oraz bez żadnych kompromisów w zakresie specyfiki wydajności energetycznej napędów.

Klient MRO uzyskał szereg korzyści. Podczas obserwacji 65 silników okres eksploatacji lub interwał konserwacyjny silników elektrycznych wydłużył się z czterech do ponad 12 miesięcy wyłącznie ze względu na zmianę rodzaju łożyska. W konsekwencji, koszt serwisu w okresie jednego roku spadł do zera w porównaniu do wcześniejszych wydatków 11 500 € w ciągu 12 miesięcy zanim zamontowano uszczelnione łożyska superprecyzyjne NSK.

Oprócz trzykrotnego wydłużenia żywotności uszczelnione superprecyzyjne łożyska kulkowe oferują użytkownikowi końcowemu kilka dodatkowych korzyści. Nie tylko redukują szum i wibracje w całym układzie napędowym, ale zapobiegają również wyciekom smaru podczas pracy w układzie pionowym. Można je także montować znacznie szybciej niż standardowe łożyska nieuszczelnione. Z tych powodów superprecyzyjne łożyska NSK szybko stały się produktem pierwszego wyboru szeroko stosowanym w przemyśle silników elektrycznych - zarówno dla części oryginalnych, jak i komponentów zamiennych montowanych w trakcie rutynowych przeglądów konserwacyjnych.

Superprecyzyjne łożyska kulkowe uszczelnione

Superprecyzyjne łożyska kulkowe uszczelnione NSK działają znakomicie w trudnych środowiskach dzięki przede wszystkim uszczelkom bezstykowym, oferującym wiodącą w klasie ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń, który to efekt jest uzyskiwany bez jakiegokolwiek wzrostu tarcia lub zmniejszenia prędkości silnika i bez uszczerbku dla określonej sprawności energetycznej napędów.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik