Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2015-03-09

NSK Production Line

1 stycznia 2015 NSK Deutschland GmbH przyłączyła się do Niemieckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych (German Association of Car Part Distributors - GVA).

Decyzja o przystąpieniu do GVA została oparta na strategicznej decyzji biznesowej – wyjaśnia Martin Farnschläder, kierownik działu Automotive Aftermarket Account: „NSK nie chce ograniczać swoich działań w branży motoryzacyjnej do producentów wyposażenia oryginalnego (OEM). Firma zamierza poszerzać swoją aktywność na rynku wtórnym części, zwłaszcza w sektorze niezależnych producentów i dystrybutorów części zamiennych. Przede wszystkim, musimy zwiększyć obecność i rozpoznawalność naszej marki. Mamy nadzieję, że członkostwo w GVA będzie pierwszym krokiem w kierunku nawiązania dobrej współpracy z niezależnymi dostawcami części zamiennych”.   Farnschläder podkreśla także, że firma chciałaby przenieść swoje bogate i sprawdzone doświadczenia z obszaru OEM na rynek wtórny. Jednym z kluczowych powodów stworzenia „nowej” jednostki odpowiedzialnej za rynek wtórny jest to, że rynek części zamiennych jest relatywnie niecykliczny, co ułatwia planowanie. Szczególnie widoczne było to podczas globalnego kryzysu branży motoryzacyjnej w roku 2009: gdy wielu dostawców odnotowało gwałtowny spadek w sektorze OEM, segment wtórny często okazywał się stosunkowo stabilny. NSK koncentruje się obecnie głównie na budowaniu obecności na rynku wtórnym w Niemczech i Francji. Następnie firma planuje rozpoczęcie działalności, kierowanej z niemieckiej centrali w Ratingen koło Düsseldorfu, w innych krajach kontynentu. Od zeszłego roku NSK jest dostawcą danych dla TecDoc. TecDoc to elektroniczne narzędzie wykorzystywane przez europejskich partnerów rynku wtórnego jako pomoc w identyfikacji pojazdów i modeli. Jest to ważny krok w kierunku przedstawienia oferty produktów NSK na hurtowym rynku niezależnych producentów części zamiennych.

Codziennie każdy z 30.000 pracowników firmy na całym świecie stara się dołożyć swoją cegiełkę do celu firmy, jakim jest bycie numerem 1 w zakresie jakości. NSK chce stać się liderem jakości w obszarze ruchu i kontroli zgodnie ze swoją charakterystycznie japońską mentalnością Totalnej Jakości. Firma przykłada także dużą wagę do zapewniania, że korzystanie z jej produktów jest zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju. Na przykład, firma zobowiązała się do redukcji zużycia energii, a w rezultacie do ochrony środowiska. Przede wszystkim zaś NSK zapewnia, że jej zakłady i placówki na całym świecie działają zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Firma generuje roczne obroty na poziomie 6,74 mld € rocznie, przy czym ok. 900 mln € przypada na Europę. NSK dostarcza łożyska kulkowe, łożyska wałeczkowe, łożyska dzielone i produkty liniowe dla szeregu sektorów, takich jak przemysł wydobywczy, przemysł przetwórczy, sektor budowy maszyn oraz segment towarów konsumpcyjnych. Kluczowym obszarem działalności pozostaje jednak obszar części motoryzacyjnych, przynoszący ponad dwie trzecie obrotów firmy. W segmencie tym NSK oferuje łożyska kół, łożyska przekładni, łożyska do silników i osprzętu, układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym, ręcznie regulowane kolumny kierownicze, przekładnie kierownicze, siłowniki elektromechaniczne oraz – oczywiście – części zamienne. NSK produkuje głównie części do samochodów osobowych, ale jej produkty można znaleźć także w lekkich pojazdach użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Firma prowadzi dystrybucję z centrum logistycznego w holenderskim mieście Tilburg.

Dla NSK bardzo duże znaczenie mają badania i rozwój (BiR), stanowiące drugi z kluczowych obszarów działalności. Firma posiada 14 centrów badawczych w dziewięciu krajach oraz trzy własne Europejskie Centra Technologiczne. W placówkach tych zatrudnionych jest ponad 2000 pracowników, opracowujących i projektujących produkty, jak również przeprowadzających szczegółowe analizy łożysk i elementów podtrzymujących. W centrach tych NSK testuje aplikacje, prowadzi wspólne prace rozwojowe z dostawcami stali i oferuje wsparcie techniczne dla klientów, partnerów handlowych i producentów. Firma jest szczególnie dumna ze swoich osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju w czterech kluczowych technologiach: trybologii (smarowaniu), inżynierii materiałowej, technologii analitycznej i mechatronice.

W Europie, NSK dysponuje zakładami produkcyjnymi w Anglii, Polsce i Niemczech. Wszystkie zakłady posiadają certyfikaty ISO. Sukces firmy dowodzi, że podąża ona we właściwym kierunku. Oprócz licznych partnerów OEM w przemyśle motoryzacyjnym, NSK zaopatruje także w swoje produkty szereg czołowych firm z branży części zamiennych. W ciągu ostatnich kilku lat jej wysiłki zostały uhonorowane szeregiem nagród przyznawanych przez klientów w Europie. Nr 1 totalnej jakości nie tylko kształtuje aktywność w dziedzinie BiR i produkcji, ale także definiuje standard działania na wszystkich szczeblach firmy. Wszystkie obszary podlegają ścisłemu zarządzaniu wewnętrznemu, obejmującemu wszystko, od konsultacji i szkoleń po narzędzia techniczne.

Wizyta w niemieckiej centrali w Ratingen pozwala dostrzec, ile koncentracji i poświęcenia NSK wkłada w realizację wyznaczonych sobie celów, wykorzystując 300 zatrudnionych w centrali pracowników. Firma jest ostatnim z dostawców OE wchodzącym na rynek niezależnych części zamiennych. Wszyscy gracze mają jedną wspólną cechę: traktują poważnie penetrację niezależnego rynku wtórnego i stanowi on dla nich priorytet. Członkostwo w GVA jest tylko pierwszym krokiem w procesie, który właśnie się zaczyna, co przedstawiciele firmy wskazali w naszym wywiadzie.

http://www.gva.de

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik