Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2015-11-27

spaceaCRYO™ ceramiczne łożyska kulkowe do pomp gazu skroplonego

NSK Ltd. ogłosiła opracowanie nowego, ceramicznego łożyska kulkowego do pomp gazu skroplonego, pracujące z różnymi gazami skroplonymi.

Gazy skroplone, w szczególności skroplony gaz ziemny, oddziałują na środowisko w mniejszym stopniu niż węgiel i ropa. W związku z tym przewiduje się, że rynek skroplonego gazu ziemnego będzie się bardzo rozwijał. NSK planuje globalną sprzedaż nowego ceramicznego łożyska kulkowego w roku 2018 na poziomie 1 miliarda jenów, skoncentrowaną na globalnych zakładach produkcyjnych producentów pomp w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Chinach.


Tło rozwojowe

Łożyska pomp gazu skroplonego są używane do różnych gazów skroplonych, z których każdy ma inną temperaturę. W ostatnich latach, wraz z rozwojem instalacji gazów skroplonych, pojawiło się zapotrzebowanie na łożyska o większej trwałości i stabilności pracy. Dodatkowo, w celu poprawy wydajności pomp stosuje się obecnie silnik inwerterowe, w związku z czym rosną wymagania dotyczące odporności łożysk na ścieranie i korozję galwaniczną. W odpowiedzi na te żądania zamieniono element toczny (kulkę) w łożysku z elementu wykonanego ze standardowej stali nierdzewnej na element ceramiczny, izolowany i charakteryzujący się znakomitą odpornością na ścieranie.

Ponieważ jednakże tradycyjny materiał ceramiczny (azotek krzemu) charakteryzuje się współczynnikiem rozszerzalności liniowej wynoszącym jedynie jedną czwartą współczynnika charakteryzującego stal nierdzewną używaną na bieżnię wewnętrzną i zewnętrzną, co powoduje problem ze zmianą luzu w łożysku powodowanego różnicami temperatury. Z tego powodu konieczne stało się stosowanie łożysk o luzie wstępnym odpowiadającym określonemu gazowi skroplonemu, w którym miało pracować łożysko.

W odpowiedzi na powyższy problem NSK opracowała nowe, wysokosprawne ceramiczne łożysko kulkowe, przystosowane do stosowania we wszystkich rodzajach gazów skroplonych, o takim samym ustawieniu luzu wstępnego.

Charakterystyka produktu

Omawiane nowe łożysko wykorzystuje nowe ceramiczne kulki o współczynniku rozszerzalności liniowej zbliżonym do współczynnika charakteryzującego materiał zastosowany na bieżnię wewnętrzną i zewnętrzną. W rezultacie, zmiany luzu spowodowane temperaturą są minimalne, co pozwala na pracę tego nowego łożyska we wszystkich rodzajach gazów skroplonych przy jednoczesnym zachowaniu znakomitej odporności na ścieranie oraz odporności na korozję elektrolityczną.

  • Łożyska o takiej samej specyfikacji mogą pracować z gazami skroplonymi o różnych temperaturach.
  • Znakomita odporność na ścieranie zapewniająca dłuższe interwały konserwacyjne.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniom powodowanym przez korozję elektrolityczną.


Zalety produktu

Jeden typ łożyska zaprojektowany do pracy z różnymi gazami skroplonymi, pomagający w wydłużeniu interwałów konserwacyjnych i poprawie wydajności oraz stabilności pracy pomp gazu skroplonego.

NSK pragnie rozszerzać serię SPACEA™ i opracowywać inne produkty, zaspokajające zaawansowane potrzeby różnych branży przemysłu.

NSK Global Website

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik