Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2015-04-10

Łożyska Super-TF

Duży producent stali ponoszący wysokie koszty konserwacji łożysk w walcarce poprawił znacząco swoją sytuację wymieniając dotychczasowe łożyska na łożyska NSK zaprojektowane specjalnie do takiego zastosowania. Zamontowane wcześniej otwarte łożyska wałeczkowe wymagały codziennej konserwacji mającej na celu zapewnienie właściwego smarowania. Po analizie NSK zaproponowano zainstalowanie łożysk Sealed-Clean, które okazały się niezwykle skuteczne w silnie zanieczyszczonym środowisku.

Przemysł hutniczy jest jednym z najbardziej wymagających sektorów, w których pracować mają układy przeniesienia napędu. Łożyska toczne w walcarkach muszą wytrzymywać zróżnicowane i ekstremalne warunki pracy, w tym duże różnice temperatur, wysokie i niskie prędkości obrotowe, duże obciążenia oraz wilgoć, twarde cząstki i zanieczyszczenia powodujące korozję.

W omawianym przypadku zespół utrzymania ruchu tracił cenny czas smarując łożyska każdego dnia. Inżynierowie aplikacyjni NSK, dysponujący bogatym doświadczeniem w branży hutniczej, zaproponowali łożyska o lepszym uszczelnieniu, wykonane z jeszcze lepszej stali łożyskowej. Stosując zasady Programu Wartości Dodanej AIP NSK, inżynierowie byli w stanie zademonstrować dodatkowe korzyści płynące z zastosowania łożysk Sealed-Clean.

Uszczelnione łożyska stożkowe czterorzędowe zastosowane w czopach walców walcarek muszą charakteryzować się dużą trwałością w trudnych warunkach otoczenia, takich jak duże obciążenia podczas pracy, obciążenia udarowe i obecność wody pod dużym ciśnieniem oraz resztek zgorzelin. Nowa technologia uszczelnienia, opracowana przez NSK, zapewnia dużą trwałość serwisową i większą niezawodność, jak również większą nośność w porównaniu do standardowych łożysk uszczelnionych, wykorzystywanych w omawianej aplikacji.

Te zaawansowane łożyska są produkowane z opatentowanej przez NSK stali łożyskowej Super-TF, będącej wynikiem badań nad problemem trwałości łożysk w warunkach smarowania zanieczyszczonym środkiem smarnym lub niewystarczającego smarowania, składających się na dwie główne przyczyny przedwczesnych uszkodzeń łożysk występujących w dużych urządzeniach, takich jak walcarki.

Przeprowadzone przez NSK badania ujawniły, że trwałość łożysk w warunkach smarowania zanieczyszczonym środkiem smarnym i smarowania granicznego można poprawić zmieniając mikrostrukturę stali łożyskowej w celu zapewnienia możliwości relaksacji naprężeń koncentrujących się na krawędziach wgnieceń. Mikrostruktura ta, z dużą ilością austenitu szczątkowego i o dużej twardości, zapewnia większą żywotność nawet w warunkach niewystarczającego filmu olejowego oraz występowania uszkodzeń powierzchniowych, takich jak złuszczanie.

W praktyce lepsze rezultaty uzyskuje się nie poprzez zwiększenie tylko zawartości austenitu szczątkowego albo tylko twardości, ale wówczas, gdy oba te parametry zwiększane są razem, tak jak ma to miejsce w przypadku stali Super-TF. W porównaniu z łożyskami wykonanymi ze zwykłej stali nawęglanej, stale typu Super-TF oferują, co pokazały testy, do 10 razy większą żywotność w warunkach smarowania zanieczyszczonym środkiem smarnym oraz do dwóch razy większą w warunkach smarowania czystym środkiem smarnym. Tam, gdzie problem jest związany z niewystarczającym smarowaniem, średnia trwałość łożysk wykonanych ze stali Super-TF jest wciąż imponująca, około 5,5 razy większa niż trwałość łożysk ze zwykłej stali nawęglanej.

Nowa konstrukcja łożysk NSK pozwala schować obrzeże koszyka w strefie uszczelnienia łożysk Extra-Capacity, co umożliwia zastosowanie dłuższych wałeczków. Zwiększono także średnicę koszyka, aby umożliwić zastosowanie większej liczby wałeczków o większych rozmiarach bez zmniejszenia wytrzymałości koszyka. Pod względem osiągów zoptymalizowana budowa zwiększyła znamionową nośność dynamiczną uszczelnionych łożysk walców walcarek o maks. 34 procent w porównaniu ze standardowymi łożyskami produkcji NSK. Oznacza to 2,7 razy wyższą trwałość.

W przypadku walcowni, koszt codziennych operacji konserwacyjnych gwałtownie wzrastał, dodatkowo powstały też koszty związane z utylizacją zużytego smaru. Wraz z wprowadzeniem łożysk Sealed-Clean NSK, klient nie tylko zaoszczędził ponad 46.000 euro, ale także znacząco zmniejszył koszty związane z ochroną środowiska. 

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik