Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2015-11-27

Manipulation System

Teraz zgodny z amerykańskimi normami UL

NSK Ltd. ogłosiła, że jej manipulator spełnia teraz amerykańskie normy UL. NSK opracowała system do zastosowań mikroskopowych w medycynie, biotechnologii i branży części elektronicznych i został on doceniony za wysoki poziom bezpieczeństwa oraz trwałość. NSK rozpoczęła jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych w lutym 2015 r., dostarczając pierwszy zespół do centrum badań biotechnologicznych. Przyszłym celem NSK jest zwiększenie sprzedaży poprzez skierowanie oferty do wiodących instytucji badawczych i uniwersytetów, jak również producentów małych elementów elektronicznych i firm z branży maszyn precyzyjnych w Stanach Zjednoczonych.


Informacje o manipulatorze

Manipulator NSK składa się z mikroskopu i stołu 3D (XYZ) wyposażonego w narzędzie do manipulowania próbkami o rozmiarach mikroskopowych, takimi jak komórki. Systemy takie są bardzo popularne w medycynie, biotechnologii oraz przemyśle półprzewodnikowym i elektronicznym. W roku 2008 NSK opracowała wysoko precyzyjny, łatwy w obsłudze manipulator łącząc technologię napędów precyzyjnego pozycjonowania z najnowocześniejszą technologią przetwarzania obrazu. Później, we współpracy z japońskim Centralnym Instytutem Doświadczeń na Zwierzętach, NSK przeprowadziła szereg testów systemu i, w roku 2014, przyczyniły się one do osiągnięcia sukcesu w procesie doświadczalnego mikrozapłodnienia zwierzęcia. Centralny Instytut Doświadczeń na Zwierzętach zaakceptował system z uwagi na jego lepszą sprawność operacyjną, bardziej zwartą budowę i poprawioną automatyzację.

Manipulator NSK został doceniony za wkład w postęp rozwoju biologii zdobywając w 2015 r. nagrodę CHO MONOZUKURI Innovative Parts and Components Award-NPO Manufacturing Life and Civilization Chairman's Award.

NSK spełniła wymagane normy Krajowych Uznanych Laboratoriów Badawczych (NRTL - National Recognized Testing Laboratories - amerykańskie krajowego certyfikacyjne laboratoria badawcze), cywilnej instytucji uprawnionej do przeprowadzania szeregu testów bezpieczeństwa i uwierzytelniania produków w oparciu o normy federalne, wykazując w ten sposób zgodność z normami bezpieczeństwa UL stworzonymi przez Underwiters Laboratories. System spełnia wymagania bezpieczeństwa w zakresie pomiaru i kontroli i jako urządzenie elektryczne przeznaczone do użytku w laboratoriach, jak również specjalne wymagania stawiane urządzeniom medycznym wykorzystywanym w diagnostyce in-vitro.

* Diagnostyka związana z eksperymentami biologicznymi, takimi jak in-vitro, oraz warunkami wymagającymi sztucznej konstrukcji pozaustrojowej.


Cechy nowego manipulatora

  • (1) Poprawiona funkcjonalność

Wykonywanie mikromanipulacji przy jednoczesnym patrzeniu przez mikroskop bardzo obciąża operatora. Dodatkowo, operatorzy muszą zachować szczególną ostrożność, aby nie przenosić własnych ruchów na sprzęt. Ponadto, wyzwaniem jest wchodzenie i wychodzenie ze specjalistycznego środowiska pomieszczenia czystego, które jest niezbędne dla uniknięcia zanieczyszczenia kurzem i mikroorganizmami. Najnowsze modyfikacje umożliwiły kierowanie urządzeniem każdemu operatorowi, który ogląda obrazy na monitorze, pozwalając także na kierowanie zdalne, co znacząco zmniejsza obciążenie operatora.

  • (2) Większa efektywność pracy

Dzięki automatyzacji czynności powtarzalnych zwiększono efektywność pracy.

  • (3) Łatwiejszy w użyciu, o większej precyzji

Zamieniając wiele operacji z wykonywanych ręcznie na zautomatyzowane i zastępując dźwignie ręczne wyraźnie widocznymi przyciskami ułatwiono sterowanie elektroniczne, eliminujące potrzebę polegania na intuicji wysoko wykwalifikowanego operatora.

  • (4) Zgodność z normami UL

Wyniki oceny zgodności w testach upadku z wysokości i odporności na uderzenia dotyczących urządzeń elektrycznych umożliwiły NSK zadeklarowanie, że system spełnia wymagania oceny zgodności opracowane przez instytucję cywilną, wskazujące na zgodność z normami UL, najszerzej przyjętymi normami w Stanach Zjednoczonych.


Podejście NSK do przyszłych technologii

Jako producent komponentów mechanicznych opartych na technologii ruchu i kontroli NSK przyczynia się do rozwoju szeregu branży poprzez rozwój elementów mechatronicznych i mechanicznych, takich jak łożyska. W ostatnich latach NSK rozszerzyła swoją działalność rozwojową na takie obszary, jak robotyka, czujniki i biomedyczne systemy mikroelektromechaniczne (bio-MEMS).

NSK stosuje swoje światowej klasy możliwości techniczne, aby zaspokajać przyszłe, wiodące potrzeby przemysłu na całym świecie.

Globalna strona NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik