Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2023-06-05

1)	Dust extraction fans are necessary at ore preparation plants to remove elevated levels of airborne particulates.

Firma NSK rozwiązała problem przegrzewania się łożysk wentylatora wyciągowego w zakładzie przeróbki rudy,
co zapewniło klientowi roczne oszczędności w wysokości 88.955 EUR. Tak znaczne ograniczenie kosztów było możliwe dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom łożyskowym
i smarnym firmy NSK, które wyeliminowały sprężone powietrze wykorzystywane wcześniej do chłodzenia. 

Wentylatory wyciągowe są niezbędne w zakładach przeróbki rudy, ponieważ pomagają
w usuwaniu wysokiego stężenia unoszących się w powietrzu cząstek stałych powstających
w procesach takich jak kruszenie, sortowanie, mielenie, przesiewanie, dekantacja, filtrowanie
i suszenie. W tej konkretnej instalacji temperatura pracy łożysk wentylatorów wyciągowych była niedopuszczalnie wysoka, dlatego zakład, chcąc przeciwdziałać tej sytuacji i jednocześnie wydłużyć żywotność łożysk, wykorzystywał do chłodzenia sprężone powietrze, co generowało znaczne koszty.

Kadra zarządzająca, zaniepokojona stałymi wydatkami związanymi z instalacją do chłodzenia, zaprosiła doświadczonych inżynierów NSK do przeprowadzenia szczegółowej oceny zastosowania i warunków pracy łożysk. Przegląd obejmował propozycje wartości dodanej, takie jak raport
o stanie łożysk i badanie temperatury, które ujawniły poważne problemy z uszczelnieniami aktualnie wykorzystywanych łożysk. Wysoka prędkość obrotowa łożyska powodowała wypalanie wargi uszczelniającej, co w połączeniu z nadmierną ilością smaru generowało wysoką temperaturę roboczą.

W celu wyeliminowania powyższych problemów firma NSK zarekomendowała zastosowanie wysokowydajnych łożysk baryłkowych NSKHPS w oprawach dzielonych SNN oraz uszczelek labiryntowych NSK wraz z zaleceniem procedur właściwego montażu, stosowania odpowiedniej ilości środka smarnego oraz zachowania optymalnych okresów między smarowaniami. Oprawy stojące SNN posiadają dwa otwory smarowe i jeden otwór spustowy, co ułatwia konserwację. Kolejne testy wykazały znaczne obniżenie temperatury, eliminując potrzebę uruchamiania sprężarki w celu chłodzenia powietrzem.

Gama modułowych opraw SNN firmy NSK oferuje różne opcje techniczne dopasowane do specyfiki wymagających zastosowań, takich jak wentylatory wyciągowe. Warto zauważyć,
że komponenty te są łatwe w montażu, demontażu i konserwacji. Wyposażone w wysokowydajne łożyska, takie jak seria NSKHPS, dzielone oprawy SNN wspierają firmy w realizacji planów redukcji kosztów.

Testy w zakładzie przeróbki rudy okazały się bardzo udane, a zespół inżynierów NSK nadzorował instalację i wdrażanie swoich zaleceń, co ostatecznie zapewniło zakładowi liczne korzyści dzięki zwiększonej produktywności, obniżonym kosztom konserwacji oraz usunięciu instalacji sprężonego powietrza. Już samo to ostatnie działanie przyniosło roczne oszczędności w wysokości 88.955 euro.

 

Zdjęcie 1) Wentylatory wyciągowe to niezbędne wyposażenie w zakładach przeróbki rudy służące
do usuwania podwyższonego poziomu cząstek stałych unoszących się w powietrzu.
Zdjęcie:  Kotomiti Okuma/Shutterstock

Zdjęcie 2) Przekrój przedstawiający konfigurację projektową oprawy dzielonej SNN NSK.
Zdjęcie: NSK

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik