Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2023-03-20

NSK’s sealed angular contact ball bearings

Stosując uszczelnione łożyska wrzecion firmy NSK, które zapobiegają wnikaniu emulsji chłodząco-smarującej, duży producent silników samochodowych znacznie poprawił niezawodność działania swoich centrów obróbczych CNC.
W rezultacie klient wyraźnie zredukował koszty związane
z wymianą łożysk, pracami konserwacyjnymi i przestojami w produkcji, co przełożyło się na roczne oszczędności
w wysokości prawie 191.000 EUR. 

Przemysł motoryzacyjny jest znany z dużej przepustowości
i niskich marż. Mając to na uwadze, przestoje w produkcji stanowią bardzo negatywne zjawisko, które generuje wysokie koszty, jak i ogranicza możliwości zaspokojenia potrzeb klientów. Nie jest więc zaskoczeniem,
że duży producent silników, zmagając się z uszkodzeniami łożysk w swoich pionowych centrach obróbczych, pilnie poszukiwał skutecznego rozwiązania problemu.

Fabryka silników zastosowała odpowiednie środki zaradcze, korzystając ze specjalistycznej wiedzy NSK i sprawdzonego, firmowego Programu Wartości Dodanej AIP. Mapowanie procesów AIP koncentruje się na kluczowych działaniach, takich jak dokumentowanie przeglądów, ocena stanu łożysk, identyfikacja krytycznych problemów z łożyskami i generowanie raportów z dokumentacją fotograficzną.

W ramach tego procesu NSK przeprowadziła analizę uszkodzonych łożysk, która wykazała,
że wnikanie przez uszczelki stosowanego w procesie obróbki chłodziwa doprowadzało
do degradacji środka smarnego. W związku z tym japońska firma zaleciła zastosowanie uszczelnionych łożysk kulkowych skośnych. Te łożyska superprecyzyjne stanowią optymalne rozwiązanie do wrzecion wielu rodzajów obrabiarek, w tym pionowych centrów obróbczych.

Warto podkreślić, że rekomendowane łożyska są wyposażone w uszczelnienie bezstykowe, które zapewnia niezbędną ochronę bez ograniczania wydajności wrzeciona (nie zmniejsza prędkości pracy). Dzięki temu zredukowano możliwość wydostawania się środka smarnego, jednocześnie zmniejszając zużycie bieżni i powierzchni kulek, a także obniżając poziom szumu i wibracji. Uszczelnione łożyska zapewniają również stabilność temperaturową i ułatwiają obróbkę z większą dokładnością.

W przypadku fabryki silników zastosowanie łożysk o zwiększonej żywotności smaru pozwoliło
na znaczne zmniejszenie liczby uszkodzeń (o 78%), co przyniosło roczne oszczędności rzędu 190.992 EUR.

Oferując jeszcze większą wartość dodaną dla klienta w ramach procesu AIP, firma NSK przeprowadziła również szkolenia w zakresie optymalnych procedur montażu łożysk i zapewniła konsultacje w zakresie konstrukcji maszyny, które dotyczyły powiązanych elementów obudowy.

 

Zdjęcie: Uszczelnione łożyska kulkowe skośne firmy NSK znacznie poprawiły niezawodność linii obróbczej w dużej fabryce silników samochodowych.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik