Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał awarii w pile do cięcia krzemu. W rezultacie wymagań dotyczących czystości środowiska pracy, z łożysk wymywany był smar, a do bieżni wnikał pył krzemowy powodując ich uszkadzanie. Uszkodzenia łożysk występowały w czterech różnych maszynach, w których rocznie zużywano łącznie 384 łożyska. NSK zaproponowała zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych ze smarowaniem Molded-Oil.

Kluczowe fakty

 • 4 piły do cięcia krzemu.
 • Klient używał smarowanych standardowo łożysk z podwójną uszczelką.
 • Mycie maszyn powodowało wymywanie smaru z łożysk, powodując brak smarowania. Do łożysk wnikały także cząsteczki krzemu, powodując uszkodzenia i, ostatecznie, awarię.
 • Rozwiązanie NSK: zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych ze smarowaniem Molded-Oil.
 • Liczba niezbędnych łożysk zmniejszyła się o połowę, z 384 do 192 rocznie.
 • Piła taśmowa
 • Łożyska Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • NSK przeprowadziła analizę aplikacji i ustaliła, że przyczyną uszkodzeń łożysk było wymywanie smaru i zanieczyszczenie cząstkami krzemu.
 • Inżynierowie NSK zaproponowali zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych z podwójnymi uszczelkami i smarowaniem Molded-Oil.
 • Dzięki zastosowaniu rozwiązania Molded-Oil zużycie łożysk zmniejszyło się o połowę, z 384 do 192 rocznie, przynosząc oszczędność kosztów.

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym.
 • Brak smaru i eliminacja uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska.
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem.
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego.
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe.
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową.
 • Dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością.

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty wymiany łożysk:
- 4 maszyny: 384 łożyska x 48 €
€ 18.432 Koszty wymiany łożysk:
- 192 łożyska x 48 €
€ 9.216
Czas pracy inżynierów aplikacyjnych NSK € 337 Praca inżynierów aplikacyjnych nie jest wymagana € 0
Koszt całkowity € 18 769 € 9 216

Numer ref:SS-PL-0018