Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent mebli drewnianych doświadczał licznych awarii swoich frezarek do drewna. Uszkodzeniom ulegały prowadnice liniowe stołów roboczych. NSK i lokalny dystrybutor wykryli, że zanieczyszczanie bardzo drobnym pyłem drzewnym i drobnymi trocinami jest podstawową przyczyną uszkodzeń. Cząstki wnikały pomiędzy wózki i szynę i co 2-3 miesiące następowała awaria maszyny, skutkująca wysokimi kosztami utrzymania ruchu i utraconej produkcji. NSK zaproponowała użycie prowadnic liniowych serii VS wyposażonych w zespół samosmarujący K1.

Kluczowe fakty

 • Producent mebli – frezarki do drewna
 • Częste uszkodzenia powodowane przez bardzo drobny pył drzewny
 • Rozwiązanie NSK: prowadnice liniowe serii VS wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1
 • Wyniki pokazały, że frezarka pracowała bez awarii przez ponad 6 miesięcy
 • Dzięki wymianie prowadnic na prowadnice liniowe NSK z zespołem samosmarującym K1 uzyskano znaczące oszczędności
Edgebander
 • Frezarka do drewna
Ball Screws, Linear Guide, V1 Seals, Composing, Foto Japan, 874x555, JPG
 • Prowadnice liniowe serii VS wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1

Proponowane rozwiązania

 • NSK engineers inspected the application, analysing the working conditions and maintenance schedule
 • After completion of the failure analysis, NSK proposed to switch to VS Series linear guides equipped with NSK K1 Lubricating Unit
 • The customer agreed to run a trial on one milling machine
 • No failure being recorded for more than 6 months

Cechy produktu

 • Materiały o wyjątkowej czystości, zaawansowana obróbka cieplna i technologie obrabiania zwiększają trwałość produktu
 • W prowadnicach liniowych dzięki zastosowaniu napięcia wstępnego NSK zwiększono sztywność i zmniejszono odkształcenia elastyczne
 • Zespół samosmarujący NSK K1 to urządzenie smarujące łączące olej i żywicę w jedność
 • Porowata żywica zawiera duże ilości oleju smarnego
 • Dotykając swoją powierzchnią bieżni szyny, blisko punktu styku z kulkami, zespół samosmarujący NSK K1 nieustannie dostarcza świeży olej, który sączy się z żywicy
 • Prowadnice liniowe wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1 nie wymagają konserwacji przez pięć lat lub 10.000 km przebiegu

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt prowadnic liniowych € 14.376 Prowadnice liniowe NSK € 5.873
Koszty konserwacji € 1.600 Brak kosztów konserwacji € 0
4 awarie maszyn rocznie € 17.635 Brak awarii € 0
Koszt całkowity € 33 611 € 5 873

Numer ref:SS-PL-5013