Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Zakład przetwórstwa potażu doświadczał problemów z oprawami dzielonymi w przenośniku łańcuchowym wyposażonym w łożyska stożkowe. Łożyska ulegały uszkodzeniom kilka razy w roku z powodu trudnych warunków pracy (pył z produkcji, wysoka temperatura wału). Klient nie był zadowolony z niskiej trwałości łożysk powodującej dodatkowe koszty związane z utrzymaniem ruchu oraz nieplanowane przestoje. Wymaganiem było uzyskanie co najmniej roku pracy łożyska przed wymianą w trakcie planowanego przeglądu konserwacyjnego. Inżynierowie NSK sprawdzili zastosowany zespół i odkryli, że żadne z łożysk zamontowanych w oprawach dzielonych po obu stronach wału nie zostały zamontowane jako swobodne, co mogło niekorzystanie wpływać na trwałość łożysk. NSK zaleciła zastosowanie opraw dzielonych serii SNN wyposażonych w łożyska baryłkowe o zwiększonym luzie wewnętrznym i dodatkowej obróbce cieplnej. Po testach, przenośnik działał bez problemów do czasu planowanej konserwacji.

Kluczowe fakty

 • Przenośnik w zakładzie przetwórstwa potażu

 • Oprawy dzielone z łożyskami stożkowymi

 • Dodatkowe koszty nieplanowanych przestojów i prac konserwacyjnych

 • Rozwiązanie NSK: oprawy dzielone serii SNN z łożyskami baryłkowymi, dodatkowa obróbka cieplna

 • Zwiększona trwałość łożysk

 • Oszczędności związane z konserwacją i łożyskami

 • Przenośnik
 • Oprawy dzielone serii SNN z łożyskami baryłkowymi NSK

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i zbadali warunki pracy

 • NSK zaleciła zastosowanie opraw dzielonych SNN z łożyskami baryłkowymi o zwiększonym luzie wewnętrznym i dodatkowej obróbce cieplnej

 • Dodatkowo, w wyniku analizy aplikacji, zalecono zamontowanie łożyska po jednej stronie wału w sposób swobodny w celu przenoszenia obciążeń osiowych powstających podczas pracy

 • Przeprowadzono próby, których wynikiem były oszczędności związane ze zużyciem łożysk oraz ograniczeniem zakresu czynności konserwacyjnych

Cechy produktu

 • Oprawy są wyposażone w 2 otwory smarownicze i w 1 otwór spustowy

 • Narożniki są wykonane w formie litej i stanowią podstawę kołków ustalających

 • Kwadratowy kształt i znaki centrujące

 • Wysokiej jakości odlew – pozwala na zastosowanie 5 różnych układów uszczelnienia: uszczelki dwuwargowe/ uszczelki typu V / uszczelki filcowe / uszczelki labiryntowe / uszczelki takonitowe

 • Łatwy montaż, łatwość osiowania

 • Wysoka sztywność (minimalizuje odkształcenia gniazda łożyska)

 • Obszerny wachlarz uszczelnień i układów, odpowiadający wszystkim potrzebom

 • Dobre odprowadzanie ciepła

 • Te same oprawy mogą być wykorzystywane przy zastosowaniu łożysk kulkowych samonastawnych dwurzędowych lub łożysk baryłkowych dwurzędowych

 • Niskie koszty konserwacji

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty przestojów, konserwacji i zużycia łożysk € 7.000 Brak awarii maszyny € 0
Koszt całkowity Przed PO

Numer ref:SS-PL-33004