Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Brytyjski producent wilgotnych chusteczek higienicznych do użytku domowego i kosmetycznego doświadczał częstych uszkodzeń prowadnic liniowych zainstalowanych w maszynie układającej, służących do ściskania chusteczek przed ich zapakowaniem. Zespół techniczny NSK odwiedził zakład i przeprowadził analizę zastosowania, która wykazała, ze stosowane prowadnice liniowe często ulegały uszkodzeniom na skutek korozji i wnikania płynnych środków chemicznych, prowadzącego do wypłukiwania smaru i, w rezultacie, zacierania się prowadnic. Po analizie inżynierowie zalecili wymianę standardowych prowadnic liniowych na prowadnice liniowe NSK z wózkami ze stali nierdzewnej i szynami pokrytymi specjalną powłoką. Od czasu wdrożenia nowych produktów liczba awarii znacząco spadła. Poprzednio zakład doświadczał 26 awarii rocznie, obecnie zaś jedynie trzech w ciągu 12 miesięcy użytkowania prowadnic liniowych NSK, co stanowi imponujący spadek o 88%. W rezultacie firma osiągnęła znaczące oszczędności kosztów związanych z prowadnicami liniowymi, przestojami i naprawami.

Kluczowe fakty

 • Linia do pakowania nawilżanych chusteczek

 • Korozja i wnikanie płynnych środków chemicznych powodujące zacieranie na skutek wymywania smaru

 • Większa niezawodność wyposażenia, 88% spadek awaryjności

 • Rozwiązanie NSK: wózki ze stali nierdzewnej i szyny ze specjalną powłoką

 • Większa trwałość serwisowa, skutkująca minimalnym zakresem prac konserwacyjnych

 • Linia do cięcia i układania chusteczek nawilżanyc
 • Prowadnice liniowe NSK serii NHNS

Proponowane rozwiązania

 • Klient doświadczał wielu awarii maszyny układającej chusteczki nawilżane. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę zastosowania w zakładzie.

 • Badanie przyczyn uszkodzeń wykazało, że do prowadnic wnikały płynne środki chemiczne, powodując wymywanie smaru i, w rezultacie, zacieranie się prowadnic

 • Przeprowadzono próbę z wykorzystaniem prowadnic liniowych NSK z wózkami ze stali nierdzewnej i szynami pokrytymi specjalną powłoką

 • Próba zakończyła się sukcesem, przynosząc znaczącą poprawę niezawodności maszyn i zmniejszenie awaryjności o 88%.

 • Dzięki temu uzyskano znaczące zmniejszenie kosztów konserwacji i poprawiono produktywność

Cechy produktu

 • Konstrukcja dostosowana do wysokich prędkości jako standard

 • Wyjątkowo wysoka obciążalność

 • Duży poziom precyzji w różnych klasach

 • Samonastawność: eliminacja niewspółosiowości i minimalizacja obciążeń wewnętrznych

 • Dodatki opcjonalne:

 • - Zespół smarowania długoterminowego K1  
 • - Różne wycieraki  
 • - Konstrukcja dostosowana do pracy w wysokich temperaturach  
 • - Specjalne materiały i powłoki

 • Cichobieżność

 • Różne kategorie obciążenia wstępnego

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożysk: wymiana 26 prowadnic liniowych rocznie 5.754 € Koszty łożysk: wymiana 3 specjalnych prowadnic liniowych NSK w ciągu roku 2.791 €
Koszty montażu: 26 awarii x 30 minut/awarię 588 € Koszty montażu: 3 awarie x 30 minut/awarię 91 €
Utracona produkcja: 407 € /godz. x 26 x 0,5 godz. 5.291 € Utracona produkcja: 407 € /godz. x 3 x 0,5 godz. 611 €
Koszt całkowity 11.633 € 3.493 €

Numer ref:SS-PL-2060