Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Nowoczesna myjnia samochodowa w Niemczech myła ponad 110.000 samochodów rocznie. Złącza obrotowe głowic myjących ulegały awariom na skutek wnikania wody i będącego tego skutkiem wymywania smaru. Konserwacja maszyn była przeprowadzana przez personel operatora myjni. NSK ustaliła, że zamontowane w urządzeniach łożyska kulkowe poprzeczne
nie nadawały siędo tego zastosowania i zaproponowała, aby zastąpić istniejące łożyska
z uszczelnieniem VV, łożyskami Molded-Oil z uszczelkami DDU. Po zmianie, łożyska złączy obrotowych pracowały bez żadnych problemów..

Rotating Unions
 • Złącza obrotowe
Molded-Oil DGBB
 • Łożyska Molded-Oil

Kluczowe fakty

 • W nowoczesnej niemieckiej myjni samochodowej uszkodzeniom ulegały łożyska stosowane w złączach obrotowych
 • Konserwacją łożysk zajmował się personel operatora myjni
 • Z łożysk wymywany był smar, co prowadziło do rdzewienia łożysk
 • NSK zaproponowała zastosowanie łożysk Molded-Oil z uszczelkami DDU –podwójnymi uszczelkami stykowymi
 • Po przejściu na łożyska Molded-Oil nieplanowane przerwy w pracy zostały wyeliminowane

Proponowane rozwiązania

 • Klient miał problemy z rdzewieniem łożysk, prowadzącym do uszkodzeń łożysk stosowanych w złączach obrotowych w myjni
 • NSK zbadała przyczynę uszkodzeń łożysk
 • Łożyska miały bezpośredni kontakt z wodą w myjni
 • Z łożysk wymywany był smar
 • NSK zasugerowała przejście na łożyska Molded-Oil z uszczelkami DDU
 • Dzięki nowym łożyskom w myjni wyeliminowano nieplanowane przestoje

Cechy produktu

 • Dostępne do zastosowań w środowiskach mokrych
 • Oferowane typy łożysk: łożyska kulkowe, łożyska baryłkowe i łożyska stożkowe
 • Odporne na korozję–stal nierdzewna do środowisk korozyjnych
 • Wyeliminowanie smaru oznacza brak konieczności uzupełniania oleju, a przez to utrzymanie czystości w środowisku roboczym
 • Trwałość serwisowa ponad dwa razy dłuższa niż w przypadku łożysk smarowanych smarem, w środowiskach mokrych lub zapylonych
 • Uszczelka stykowa jako standard w przypadku łożysk kulkowych
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ materiał Molded-Oil zapewnia ciągły dopływ środka smarnego
Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK
Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożyska € 12 250 Koszty łożyska € 618
Koszty opracowania € 38 Koszty opracowania € 0
Koszty utraconej produkcji: € 262 Koszty utraconej produkcji € 0
Koszt całkowity € 12 550 € 618

Numer ref:SS-PL-1-752