Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Francuski producent drutu doświadczał częstych uszkodzeń produktu końcowego powodowanych awariami łożysk kulkowych poprzecznych zamontowanych w prowadnikach drutu. Łożyska ulegały awariom średnio co 6 tygodni prowadząc do przymusowych przestojów, a co za tym idzie strat produkcji. Łożyska ulegały awariom na skutek wnikania zanieczyszczeń do wnętrza łożyska. NSK zaleciła wymianę dotychczas stosowanych łożysk na uszczelnione łożyska kulkowe poprzeczne wykonane ze stali nierdzewnej i wypełnione stałym środkiem smarnym Molded-Oil.

Kluczowe fakty

 • Produkcja drutu – prowadniki drutu
 • Wymiana łożysk co 6 tygodni
 • Zanieczyszczone środowisko
 • Rozwiązanie NSK: uszczelnione łożyska kulkowe poprzeczne wykonane ze stali nierdzewnej i wypełnione stałym środkiem smarnym Molded-Oil
 • Zmniejszenie liczby wymian łożysk do 3 rocznie
big spool of optic wire on a factory
 • Prowadniki drutu
 • Łożyska kulkowe poprzeczne wypełnione Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Klient doświadczał wielu awarii prowadników drutu. Analiza aplikacji ujawniła, że główną przyczyną było wnikanie do wnętrza łożyska zanieczyszczeń tworzących się podczas procesu produkcji
 • Dotychczas stosowane łożyska kulkowe poprzeczne z uszczelnieniem 2RS były niewystarczającym rozwiązaniem
 • NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, uszczelnionych uszczelkami DDU i wypełnionych stałym środkiem smarnym Molded-Oil
 • Od momentu wprowadzenia nowego rozwiązania trwałość i osiągi maszyn uległy znaczącej poprawie

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
 • Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
- Duża trwałość
- Zastępowalność produktów
- Ograniczona konserwacja
€ 10.000
Koszt całkowity Przed € 10 000

Numer ref:SS-PL-3005