Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Firma zajmująca się wydobyciem rud metali doświadczała powtarzających się awarii w pełni zmechanizowanej maszyny kotwiącej, wykorzystywanej przy wzmacnianiu skał w podziemnych kopalniach i tunelach. Z powodu bardzo wymagającego środowiska, w którym maszyna narażona była na działanie wody i cząstek ściernych, stosowane w przekładni maszyny łożyska kulkowe poprzeczne wytrzymywały tylko dwa miesiące. NSK oceniła sytuację i odkryła, że przyczyną awarii były twarde cząstki zanieczyszczeń wnikające do łożysk. NSK zaproponowała próbę z użyciem łożysk Molded-Oil, produkowanych przez NSK. Rezultatem tej próby była natychmiastowa poprawa sytuacji i trzy razy większa trwałość zarówno łożysk, jak i przekładni maszyny.

Kluczowe fakty

 • Specjalna maszyna kotwiąca pracująca pod ziemią
 • Wymagające środowisko, narażenie na działanie wody i cząstek ściernych
 • Częste awarie łożysk, występujące co 2 miesiące w 3 maszynach
 • Przedwczesne zużycie przekładni na skutek awarii łożysk
 • Wysokie koszty wynikające z potrzeby wymiany zniszczonej przekładni
 • Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil zwiększyły żywotność łożysk z 2 do 6 miesięcy
 • Oszczędności kosztów dzięki zwiększeniu żywotności przekładni
 • W pełni zmechanizowana maszyna kotwiąca
 • Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Po kilku wizytach w zakładach klient poprosił o rozwiązanie, które zwiększyłoby trwałość łożysk.
 • Ocena aplikacji i analiza awarii pokazały występowanie wysoce trudnych warunków otoczenia, takich jak woda i twarde cząstki, których wnikanie negatywnie oddziaływało na smarowanie.
 • NSK zaproponowała próbne zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil. Ich wybór okazał się trafny, ponieważ trwałość łożysk zwiększyła się trzykrotnie.
 • Łożyska Molded-Oil zostały zainstalowane w trzech maszynach i przyniosły skrócenie czasu przestojów oraz zwiększenie żywotności przekładni, co z kolei przyniosło znaczące roczne oszczędności kosztów.

Cechy produktu

 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne w wersjach do pracy z dużą prędkością
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożysk:
- Łożyska kulkowe poprzeczne
- Łożyska wymieniane 6 razy w roku
€ 120 Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil wymieniane 2 razy w roku € 360
6 wymian rocznie x 3 maszyny x robocizna  x 25 €/godz. € 1.350 2 wymiany rocznie x 3 maszyny x robocizna  x 25 €/godz. € 450
Koszty wymiany przekładni
- Koszt przekładni x 3 maszyny x 6 razy w roku
€ 18.000 Koszty wymiany przekładni
- Koszt przekładni x 3 maszyny x 2 razy w roku
€ 6.000
Koszt całkowity € 19 470 € 6 810

Numer ref:SS-PL-8002