Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient z branży gospodarki odpadami doświadczał regularnych uszkodzeń zespołów łożyskowych w przenośniku sortera optycznego. W okresie trzech miesięcy od momentu zainstalowania maszyny zarejestrowano łącznie 5 uszkodzeń łożysk. Inżynier aplikacyjny NSK zbadał aplikację i stwierdził, że przedwczesne uszkodzenia łożysk powodowane były przez oddziaływanie na nie silnych drgań oraz niedobór środka smarnego. NSK zaleciła zastosowanie opraw dzielonych SNN z łożyskami baryłkowymi NSKHPS.

Kluczowe fakty

 • Sorter optyczny
 • Przedwczesne uszkodzenia specjalnych zespołów łożyskowych
 • Drgania powodują luzowanie się wkrętów mocujących wałek, a następnie pełzanie wałka w pierścieniu wewnętrznym łożyska
 • Brak ujścia dla smaru tworzy jego nadmiar we wnętrzu łożyska i prowadzi następnie do nadmiernej generacji ciepła
 • Rozwiązanie NSK: oprawy dzielone SNN z łożyskami baryłkowymi NSKHPS
 • Brak uszkodzeń łożysk od momentu wprowadzenia rozwiązania NSK
 • Znaczące zmniejszenie czasu przestojów i kosztów utrzymania ruchu
 • Przenośnik sortera optycznego
 • Oprawy dzielone NSK serii SNN

Proponowane rozwiązania

 • Po analizie uszkodzonych łożysk inżynier aplikacyjny NSK przeprowadził analizę aplikacji.
 • Ustalono, że drgania maszyny powodowały luzowanie wkrętów montażowych i w rezultacie pełzanie wałka w pierścieniu wewnętrznym łożyska.
 • Zauważono także, że zastosowany typ zespołu łożyskowego nie był wyposażony w rozwiązania pozwalające na odprowadzanie smaru, co prowadziło do gromadzenia się nadmiernych ilości smaru i, w rezultacie, do nadmiernego generowania ciepła.
 • NSK zaleciła zastosowanie łożysk baryłkowych NSKHPS zainstalowanych w oprawach dzielonych SNN, z mocowaniem wałka za pomocą tulei wciąganej.
 • Oprawy dzielone SNN są wyposażone w standardzie w otwór odprowadzający smar, co oznacza wykluczenie problemu nadmiernego gromadzenia się smaru.
 • Od czasu wprowadzenia rozwiązania NSK, nie odnotowano żadnej awarii.

Cechy produktu

 • Wyposażone w 2 otwory smarownicze i w 1 otwór spustowy
 • Narożniki podstawy przygotowane do nawiercenia otworów pod kołki ustalające
 • Podstawa o kształcie prostokąta ze znacznikami ułatwiającymi centrowanie oprawy
 • Łatwy montaż, łatwe osiowanie, niskie koszty konserwacji
 • Wysoka sztywność obudowy (minimalizuje odkształcenia gniazda łożyska)
 • Obszerny wachlarz uszczelnień, odpowiadający wszystkim potrzebom klientów
 • Dobre odprowadzanie ciepła
 • Te same obudowy mogą być wykorzystywane przy zastosowaniu łożysk kulkowych wahliwych i łożysk baryłkowych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
20 łożysk rocznie € 8.435 4 łożyska rocznie € 844
10 uszkodzeń rocznie, 2 godziny na uszkodzenie, koszt 2.109 € na godzinę € 42.177 Brak uszkodzeń € 0
Montaż i kontrola 141 € € 2.812 Montaż nowego rozwiązania € 562
Szkolenie i nadzór nad montażem € 844 Brak kosztów szkolenia € 0
Koszt całkowity € 53 424 € 2 250

Numer ref:SS-PL-2064