Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Duży producent produktów rybnych doświadczał powtarzających się awarii wymienników skrobakowych Contherm, powodujących konieczność wymiany łożysk co 8 tygodni, czemu towarzyszyły wysokie koszty utrzymania ruchu i długotrwałe przestoje. NSK zbadała problem i odkryła, że powodem awarii były twarde zanieczyszczenia, dostające się do wnętrza łożysk. NSK zaproponowała próbę z użyciem łożysk NSK Molded-Oil, której wynikiem była natychmiastowa poprawa i znaczące zwiększenie trwałości.

Kluczowe fakty

 • Częste uszkodzenia łożysk występujące co 8 tygodni w 5 maszynach
 • Około 60 roboczogodzin rocznie poświęcanych na wymianę uszkodzonych łożysk
 • Znaczące przerwy w pracy maszyn, 5 godzin przy każdej wymianie łożysk
 • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil
 • Znacząca poprawa trwałości: brak awarii przez 3 lata
 • Poprawa produktywności
 • Duże roczne oszczędności kosztów
 • Wymiennik skrobakowy Contherm
 • Łożyska Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Po powtarzających się i kosztownych awariach klient poprosił o rozwiązanie swojego problemu z wymiennikami skrobakowymi Contherm
 • Analiza uszkodzonych łożysk pokazała, że awarie były powodowane wnikaniem wody i twardych zanieczyszczeń, czego rezultatem było zakłócenie smarowania
 • Zaproponowano próbę z użyciem łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil. Próba zakończyła się sukcesem – żywotność łożysk wzrosła do ponad 3 lat
 • Łożyska Molded-Oil zostały zamontowane we wszystkich maszynach, co przyniosło zmniejszenie czasu przestoju maszyn i kosztów konserwacji, a przez to znaczące oszczędności

Cechy produktu

 • Dostępne dla aplikacji wymagających wysokich prędkości
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
 • Odporne na korozję: stal nierdzewna dla środowisk żrących
 • Brak smaru i konieczności uzupełniania środka smarnego pozwala na zachowanie czystości środowiska pracy
 • Ponad dwukrotnie większa trwałość eksploatacyjna w porównaniu do łożysk smarowanych smarem  w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Uszczelki stykowe dostępne w standardzie dla łożysk kulkowych
 • Dłuższe okresy pracy bez konserwacji dzięki zapewnianiu stałego dopływu środka smarnego w rozwiązaniu Molded-Oil

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Używane poprzednio łożyska kulkowe € 300 Łożyska kulkowe poprzeczne NSK Molded-Oil € 225
12 awarii x 5 godzin przestoju: 60 godzin x 1.250 €/godzinę € 75.000 Brak przestojów € 0
12 awarii x 5 godzin robocizny: 60 godzin x 62,5 €/godzinę € 3.750 Brak kosztów robocizny € 0
Uszczelki mechaniczne x 12 € 18.750 Uszczelki mechaniczne x 1 € 1.562
Koszt całkowity € 97 800 € 1 787

Numer ref:SS-PL-2053