Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Wiodący producent przekąsek doświadczał częstych uszkodzeń łożysk w płuczce do ziemniaków, powodujących znaczące przestoje i zmniejszenie produkcji. NSK przeprowadziła analizę uszkodzeń, która ujawniła wnikanie zanieczyszczeń powodujące istotne zmniejszenie trwałości. NSK poproszono o znalezienie rozwiązania problemu w celu poprawy trwałości. Uzgodniono przeprowadzenie próby, której wynikiem było dwukrotne zwiększenie trwałości łożysk.

Kluczowe fakty

 • Linia do płukania ziemniaków o dużej przepustowości
 • Częste uszkodzenie łożysk powodujące znaczące przestoje i wysokie koszty
 • Wnikanie wody i cząstek gleby
 • Użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków (wpływ pogody)
 • Rozwiązanie NSK: zastąpienie standardowego łożyska kulkowego łożyskiem kulkowym NSK Molded-Oil
 • Brak uszkodzenia łożysk przez ponad 8 miesięcy
 • Zwiększenie wydajności
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Płuczka do ziemniaków
 • Łożysko Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę uszkodzeń łożysk, która wykazała wnikanie zanieczyszczeń do łożyska (woda / gleba)
 • Zastąpienie standardowych łożysk kulkowych łożyskami kulkowymi Molded-Oil
 • Uzgodniono próbę, której wynikiem było zwiększenie trwałości łożysk z 4 do 8 miesięcy
 • Klient odniósł korzyść w postaci zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów konserwacji
 • Brak konieczności ponownego smarowania

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stały dopływ oleju smarnego
 • Stal nierdzewna do środowisk korozyjnych
 • Brak smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości w środowisku pracy
 • Trwałość eksploatacyjna ponad dwukrotnie większa niż w przypadku smarowania smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Uszczelka stykowa jako standardowa opcja dostępna dla łożysk kulkowych
 • Wydłużony okres bezobsługowej pracy dzięki stałemu dopływowi środka smarnego zapewnianemu w rozwiązaniu Molded-Oil
 • Dostępne opcje dostosowane do pracy z dużymi prędkościami
 • Dostępne rodzaje łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty techniczne € 2.500 Koszty techniczne € 250
Straty produkcji € 20.000 Brak konieczności modyfikacji € 0
Koszt całkowity € 22 500 € 250

Numer ref:SS-PL-1016