Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Wiodący producent wyrobów z wieprzowiny stanął w obliczu powtarzających się awarii łożysk w 14 krajalnicach do mięsa. Klient musiał wymieniać łożyska w każdej maszynie raz w miesiącu, co prowadziło do wysokich kosztów utrzymania ruchu i długotrwałych przestojów. NSK zbadała problem i zauważyła, że łożyska ulegały zniszczeniu na skutek wnikania wody i twardych zanieczyszczeń, które dostawały się do łożyska podczas codziennego mycia maszyn. NSK zaproponowała próbę z użyciem łożysk NSK Molded-Oil. W wyniku próby trwałość łożysk uległa znacznemu zwiększeniu, co przyniosło istotne oszczędności kosztów.

Kluczowe fakty

 • Częste awarie łożysk występujące co miesiąc we wszystkich 14 maszynach.
 • Wymiana uszkodzonych łożysk wymagała rocznie 168 roboczogodzin.
 • Znaczące przestoje, 3 godziny na wymianę łożysk i wałka w każdej z maszyn.
 • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne ze smarowaniem Molded-Oil.
 • Znacząca poprawa trwałości, której skutkiem był brak awarii w okresie 4 miesięcy w każdej z maszyn.
 • Poprawa produktywności.
 • Znaczące roczne oszczędności kosztów.
 • Krajalnica do mięsa
 • Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Po kosztownych i powtarzających się awariach łożysk, klient poprosił o rozwiązanie problemu z maszynami do formowania / sortowania / cięcia mięsa.
 • Analiza uszkodzonych łożysk wykazała, że awarie były powodowane wnikaniem wody i twardych cząstek do wnętrza łożyska, czego skutkiem było zaburzenie smarowania / wymywanie smaru.
 • Zaproponowano próbę z użyciem łożysk kulkowych poprzecznych NSK Molded-Oil, która zakończyła się sukcesem. Trwałość serwisowa łożysk uległa znacznemu zwiększeniu.
 • Łożyska Molded-Oil są obecnie instalowane we wszystkich 14 maszynach. Oczekuje się zmniejszenia czasu przestojów maszyn oraz kosztów utrzymania ruchu, co przyniesie znaczące oszczędności roczne.

Cechy produktu

 • Dostępne w wersjach do pracy z dużą prędkością.
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe.
 • Odporne na korozję - stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych.
 • Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska.
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem.
 • Wszystkie łożyska dostępne w wersji z uszczelką stykową w standardzie.
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego.

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożysk € 11.021 Koszty łożysk € 34.478
Koszty utraconej produkcji € 23.520 Koszty utraconej produkcji € 5.880
Koszty robocizny € 15.120 Koszty robocizny € 3.528
Koszty dodatkowych komponentów € 32.928 Koszty dodatkowych komponentów € 8.232
Koszt całkowity € 82 589 € 52 118

Numer ref:SS-PL-2067