Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Znana firma z branży przetwórstwa spożywczego doświadczała częstych awarii łożysk w urządzeniach do mycia warzyw, które powodowały znaczące przestoje i zmniejszenie produkcji. NSK przeprowadziła analizę awarii łożysk, która ujawniła wnikanie zanieczyszczeń prowadzące do znaczącego skrócenia ich żywotności. NSK zaleciła zespoły łożyskowe Life-Lube z wkładkami Molded-Oil. Przeprowadzono próbę, która pokazała znaczący wzrost żywotności łożyska, co przełożyło się na zmniejszenie czasu przestojów, obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie produktywności, generując znaczące oszczędności dla klienta.

Kluczowe fakty

 • Linia do czyszczenia warzyw o dużej przepustowości
 • Częste awarie łożysk powodujące znaczące przestoje i wysokie koszty
 • Wnikanie wody i twardych cząstek
 • Rozwiązanie NSK: Life-Lube z wkładkami Molded-Oil
 • Zwiększenie żywotności łożysk z półtora do dwunastu miesięcy
 • Poprawa produktywności
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Płuczka do marchwi
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
 • NSK wkładki Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę awarii łożysk pokazującą, że wnikanie zanieczyszczeń do łożyska powodowało wymywanie środka smarnego z łożyska i w rezultacie jego awarię
 • Inżynierowie NSK sporządzili mapę procesu dla tego zastosowania, identyfikującą problematyczne obszary w łożysku
 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji dla płuczki i zaproponowali zespoły Life-Lube z wkładkami Molded-Oil
 • Przeprowadzono próbę, która pokazała wzrost żywotności łożyska z półtora miesiąca do ponad dwunastu miesięcy
 • Klient skorzystał na zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu kosztów konserwacji

Cechy produktu

 • Obudowa z żywicy termoplastycznej PBT
 • Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
 • Martenzytowa stal nierdzewna
 • Uszczelki nitrylowe
 • Dostępne w oprawie stojącymi, kołnierzowej dwu- lub czterośrubowej, a także naciągowej
 • Rozmiar otworu 20–40 mm
 • Odporność na korozję
 • Obudowy niemalowane, przez co nie występuje łuszczenie i odłupywanie lakieru
 • Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność
 • Idealne do zastosowań, gdzie nie ma możliwości uniknięcia wpływu cieczy technologicznych
 • Brak konieczności ponownego smarowania

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Strata w produkcji na skutek nieplanowanych przestojów € 11.491 Praca ciągła bez awarii. Brak kosztów przestojów w okresie 12 miesięcy € 0
Koszty konserwacji: 2 osoby 18 €/godz. przez 2 godz. x 9 zatrzymań rocznie € 648 Brak przestojów i kosztów konserwacji € 0
Koszt całkowity € 12.139 € 0

Numer ref:SS-PL-2048