Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Rzeźnia doświadczała częstych awarii powodowanych przez uszkodzenia łożysk piły taśmowej. W każdym kole piły taśmowej zainstalowane były dwa łożyska w układzie „O”, podtrzymujące ostrze tnące i obracające się z prędkością 1500 obr./min. Wnikająca do łożysk woda powodowała korozję powierzchni tocznych, zaś środek smarny ulegał degradacji na skutek codziennego mycia maszyny. Z tego powodu łożyska musiały być wymieniane 8 razy rocznie. NSK przeprowadziła analizę aplikacji i zbadała problem, następnie zaleciła wymianę istniejących łożysk na łożyska kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej z uszczelkami DDU i smarowaniem Molded-Oil. Dało to znaczące zwiększenie trwałości i zmniejszenie kosztów.

Kluczowe fakty

 • Częste uszkodzenia łożysk, występujące co 6-7 tygodni

 • Wnikanie wody na skutek częstego mycia, powodujące degradację środka smarnego i korozję elementów tocznych i bieżni

 • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej z uszczelkami DDU i smarowaniem Molded-Oil

 • Znaczący wzrost trwałości

 • Piła taśmowa
 • Łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej z smarowaniem Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Analiza aplikacji NSK wykazała, że uszkodzenia łożysk powodowane były degradacją środka smarnego i wnikaniem wody

 • NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych ze stali nierdzewnej z uszczelkami DDU i smarowaniem Molded-Oil

 • Łożyska Molded-Oil wykorzystują jako środek smarny zamiast smaru polimer impregnowany olejem. Polimer powoli uwalnia olej smarujący łożysko, działając jednocześnie jako bariera chroniąca łożysko przed zanieczyszczeniem. Środek smarny nie może być wypłukany tak jak standardowy smar, dzięki czemu trwałość łożyska w wilgotnych środowiskach znacząco wzrasta.

 • Wynikiem próby było istotne zwiększenie trwałości łożyska i zmniejszenie liczby przestojów

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym

 • Brak smaru bez uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska

 • Trwałość serwisowa dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem

 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę stykową

 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego; dostępne w wersjach do pracy z dużą prędkością

 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Łożyska starego typu € 525 Łożyska nowego typu € 248
Przestój 0,5 godziny 8 razy rocznie x 586 €/godz € 2.344 Brak przestojów € 0
Montaż 1 godz. 8 razy rocznie x 25 €/godz. + koszty częstych uszkodzeń ostrza piły € 942 Koszt pierwszego montażu 1 godz. x 25€/godz. + koszty normalnej wymiany ostrza piły € 135
Koszty rocznego smarowania € 1.945 Brak konieczności dosmarowywania € 0
Koszt całkowity € 5 756 € 383

Numer ref:SS-PL-2084