Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producenta opon dotykały problemy z łożyskami zainstalowanymi w maszynie do produkcji drutu, produkującej drut wielomateriałowy. Po rozmontowaniu maszyny w celu jej zmodernizowania podczas ponownego montażu łożysk napotkano na pewne problemy, których skutkiem był szum. Inżynier NSK przeprowadził analizę maszyny na miejscu w zakładzie i zbadał stan łożysk. Analiza wykazała nadmierną złożoność montażu w stosunku do zastosowania. Ponadto, użyte łożyska były niewłaściwie dobrane do obciążeń. NSK sporządziła raport i przedstawiła zalecenia dotyczące łatwego, niezawodnego montażu łożysk standardowych. Po wprowadzeniu modyfikacji klient przeprowadził próby, podczas których nie odnotowano żadnych szumów. Dzięki rozwiązaniu NSK zwiększono niezawodność montażu łożysk.

Kluczowe fakty

 • Maszyna do produkcji drutu wykorzystywanego w oponach

 • Ponowne uruchomienie maszyny po modernizacji

 • Niewyjaśnione szumy podczas prób

 • Rozwiązanie NSK: techniczne wsparcie ze szczegółowym raportem i zaleceniami

 • Łożyska oryginalne były niewłaściwe

 • Nowy sposób montażu łożysk zaoszczędził czas przy ponownym uruchamianiu maszyny

 • Znaczące zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu

 • Maszyna do produkcji drutu
 • Program Wartości Dodanej - AIP

Proponowane rozwiązania

 • Ekspert NSK przeprowadził analizę AIP maszyny

 • Inżynier NSK przeprowadził pełną analizę i sporządził szczegółowy raport dotyczący aplikacji

 • Wyniki pokazały, że oryginalny sposób montażu łożysk był niewłaściwy w przypadku tej maszyny

 • NSK zaproponowała nowy i prostszy sposób montażu łożysk

 • Po próbach przeprowadzonych po zamontowaniu łożysk w nowy sposób nie wykryto żadnych problemów

 • Montaż łożysk był niezawodny i szybki

Cechy produktu

 • Ocena stanu łożysk

 • Wybór optymalnej konstrukcji łożysk

 • Obliczenia dotyczące trwałości

 • Zalecenia dotyczące konfiguracji

 • Analiza konstrukcji maszyny

 • Zalecono ulepszenia zwiększające sprawność łożysk

 • Rysunki i dane dotyczące dopasowania obudowy i wału

 • Raport techniczny

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
€ 0 AIP – Analiza i raport
Standaryzacja rozwiązania łożyskowego
€ 2.800
Koszt montażu łożysk € 12.800 Koszt montażu łożysk € 160
Koszt całkowity € 12 800 € 2 960

Numer ref:SS-PL-3008