Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Zakład produkcyjny należący do dużej hiszpańskiej grupy motoryzacyjnej, doświadczał problemów z niską jakością wyrobów produkowanych na centrum obróbczym. Problemy te powodowane były przez łożyska wrzeciona strony tylnej, które ulegały przedwczesnemu zużyciu, co powodowało częste awarie. Objawiało się to niską dokładnością wymiarową produktu i częstymi przestojami produkcji. Efektem był wzrost kosztów z tytułu obniżonej jakości produktu i strat produkcyjnych. NSK sprawdziła wrzeciono maszyny i odkryła, że do łożysk strony tylnej wnikało chłodziwo, pogarszając skuteczność smarowania i powodując korozję elementów łożyska. Rozpoczęto próby z wykorzystaniem łożysk skośnych uszczelnionych NSK. Próby zakończyły się dużym sukcesem – trwałość łożyska wzrosła z 4 miesięcy do 1 roku.

Kluczowe fakty

 • Wielkoseryjna ciągła produkcja części samochodowych
 • Głównym problemem było działanie wrzeciona i dokładność obróbki
 • Regularne problemy z awariami maszyn i duże koszty przestojów
 • Analiza awarii łożysk wykazała problemy ze smarowaniem i korozję łożysk strony tylnej
 • NSK zaproponowała próbne zastosowanie superprecyzyjnych łożysk skośnych uszczelnionych
 • Próba zakończyła się sukcesem: wzrost jakości produkcji oraz wydłużenie żywotności wrzeciona z 4 miesięcy do ponad 1 roku
 • Centrum obróbcze
 • Łożyska uszczelnione superprecyzyjne

Proponowane rozwiązania

 • Analiza awarii łożysk pokazała, że głównymi przyczynami złego działania wrzeciona było przedwczesne zużycie smaru i korozja wnętrza łożyska
 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji w zakładzie i odkryli, że główną przyczyną awarii łożysk było chłodziwo wnikające do ich wnętrza 
 • NSK zaproponowała zastosowanie superprecyzyjnych łożysk skośnych uszczelnionych smarowanych smarem
 • Rozpoczęto próby na dwóch maszynach. Ich wynikiem było znaczące wydłużenie żywotności z 4 miesięcy do 1 roku
 • Klient odniósł korzyści w postaci zwiększonej niezawodności maszyny i jakości produktu
 • Oszczędności wynikające ze zmniejszenia strat produkcyjnych: € 2.500

Cechy produktu

 • Uszczelki bezstykowe zapewniają wartościową ochronę: redukcja zużycia powierzchni bieżni i kulek, szumu i drgań, zapobieganie pogorszeniu własności smaru
 • Oszczędność czasu: czterokrotnie krótszy czas montażu i zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wnętrza łożyska podczas jego montażu
 • Uszczelki bezstykowe nie powodują redukcji prędkości granicznej
 • Wyższe osiągi wrzeciona
 • Praca we wszystkich pozycjach od poziomej do pionowej
 • Łożyska uszczelnione uniemożliwiają wyciek smaru w przypadku wrzecion pionowych, nie powodują wzrostu temperatury i zapewniają dokładniejszą obróbkę
 • Większa trwałość smaru: zwiększona o 50 % w łożyskach uszczelnionych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Trzy nieoczekiwane awarie rocznie × 2.5 godziny/zatrzymanie × € 500 /godz. € 3.750 Jedno planowane zatrzymanie rocznie × 2.5 godziny/zatrzymanie × € 500 /godz. € 1.250
Koszt całkowity € 3.750 € 1.250

Numer ref:SS-PL-7024