Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Brytyjski producent samochodów chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, szczególnie w zakresie napraw i konserwacji wrzecion obrabiarek. Był to kluczowy wymóg, ponieważ zakład wykonywał wiele operacji obróbczych podczas produkcji silników i komponentów. Skontaktowano się z NSK i po analizie potrzeb zakładu, NSK opracowała indywidualny kurs szkoleniowy, skoncentrowany na konkretnych maszynach i praktykach roboczych. Szkolenie zostało przeprowadzone w siedmiu sesjach w okresie 4 dni, obejmując ponad 50 inżynierów. Było wyjątkowo udane i spotkało się z dobrym przyjęciem. Pozwoliło także na nawiązanie relacji z ekspertami NSK, którzy na bieżąco udzielali konsultacji związanych z konkretnymi napotkanymi problemami.

Kluczowe fakty

 • Brytyjski producent samochodów używający bardzo wielu obrabiarek
 • Duży zespół techniczny
 • Wymagał zindywidualizowanego szkolenia dotyczącego łożysk wrzecion obrabiarek
 • NSK opracowała szkolenie skoncentrowane na potrzebach klienta
 • Relacja z ekspertami NSK zapewniająca konsultacje na bieżąco
 • Produkcja samochodów
NSK Szkolenia AIP
 • NSK Szkolenia AIP

Proponowane rozwiązania

 • NSK poproszono o przeprowadzenie zindywidualizowanego szkolenia dla inżynierów firmy dotyczącego konserwacji wrzecion obrabiarek
 • Przedstawiciele NSK odwiedzili zakłady i zapoznali się z maszynami i praktykami roboczymi
 • Następnie opracowano unikatowy kurs szkoleniowy, wraz z pakietami serwisowymi i kryteriami oceny
 • W ciągu 4 dni podczas 7 sesji przeszkolono 51 inżynierów
 • NSK zapewniła po szkoleniu usługi konsultacyjne z bieżącym wsparciem w celu rozwiązywania problemów napotkanych przez inżynierów

Cechy produktu

 • Szkolenie dotyczące produktów – szkolenie zapewniające przegląd asortymentu i możliwości łożysk NSK oraz korzyści płynących z ich stosowania
 • Zastosowanie łożysk NSK – szkolenie modułowe koncentrujące się na zagadnieniach związanych ze stosowaniem i użytkowaniem łożysk
 • Szkolenie AIP – wprowadzenie do programu AIP firmy NSK i wskazanie, jak można go wykorzystywać do rozwiązywania problemów z maszynami i instalacjami
 • Szkolenie branżowe – specjalne kursy szkoleniowe obejmujące najczęściej spotykane problemy, zastosowania i procesy związane z łożyskami w sektorach przemysłu takich, jak przemysł spożywczy, pompy i sprężarki, przemysł wydobywczy i górniczy, papierowy, metalowy, obrabiarkowy, kolejnictwo itp.

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
- Zorganizowano i przeprowadzono siedem sesji szkoleniowych – każda sesja obejmująca po 6 godzin szkolenia
- Szkolenie obejmowało montaż łożysk wrzecion obrabiarek, smarowanie i analizę uszkodzonych łożysk
€ 0
- Stworzono specjalistyczny kurs szkoleniowy, zapewniając każdemu uczestnikowi pełne materiały pomocnicze
  5.185 € / sesję x 7
€ 36.295
Koszt całkowity Przed € 36 295

Numer ref:SS-PL-2000