MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control
  • Wyłączenie odpowiedzialności
  • Oświadczenie o poufności
  • Informacja Prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelka zawartość strony internetowej NSK, w tym tekst, obrazy, grafika, wygląd i sposób działania strony, aranżacja oraz jej struktura („Własność Intelektualna”) jest własnością NSK lub jest licencjonowana przez NSK i podlega prawu autorskiemu, prawu znaków towarowych oraz innemu mającemu zastosowanie. Kategorycznie zabrania się używania niniejszej Własności Intelektualnej bez zgody NSK. Kategorycznie zakazuje się używania tych danych w celach innych niż informacyjne oraz badawcze, przykładowo jako materiały marketingowe lub konkurencyjne scenariusze, lub w celach komercyjnych.

Dane oraz informacje znajdujące się na tej stronie zostały przedstawione w dobrej wierze jako prawdziwe. Firma niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść lub uchybienia w przedstawionych danych lub informacjach, w tym za nieścisłości, błędy lub błędne przedstawienie faktów.

Niniejsza strona nie zawiera żadnych oświadczeń lub gwarancji, wyraźnie sformułowanych lub dorozumianych, dotyczących pokupności lub przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej i wszelkich innych, względem informacji na niej zamieszczonych lub produktów, do których informacje te się odnoszą.

NSK lub inne strony trzecie wymienione na tej stronie internetowej w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody (w tym za szkody wtórne oraz wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych bądź tymczasowego zaprzestania działalności) spowodowane użyciem, niemożnością użycia lub skutkami użycia informacji umieszczonych na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy roszczenie wnoszone jest na podstawie gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej lub poparte jest inną podstawą prawną oraz niezależnie od tego, czy poinformowano o możliwości zaistnienia takich szkód.

W przypadku, gdy zastosowanie jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych na tej stronie spowodowało konieczność dokonania przeglądu, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie związane z tym faktem koszty.

NSK może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do informacji oraz materiałów umieszczonych na tej stronie bez wcześniejszego informowania o tym fakcie. W przypadku przedawnienia materiału, NSK nie jest zobowiązane do jego aktualizacji. Informacje opublikowane na tej stronie mogą odnosić się do materiału lub usług, które nie są dostępne w Państwa kraju lub regionie; należy skontaktować się z NSK w celu uzyskania dodatkowych szczegółów. W kwestii dodatkowych pytań oraz zagadnień związanych ze zrzeczeniem się odpowiedzialności przez NSK, prosimy o kontakt poprzez info-uk@nsk.com lub na nasz adres:

NSK Europe Ltd., Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
 

NSK Europe Ltd.
Reg. office: Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
REGON / Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191

Oświadczenie o poufności

Zamiarem NSK jest, by jego strona internetowa była jak najbardziej funkcjonalna dla użytkowników oraz by mieli oni świadomość starań, jakie NSK podejmuje, by chronić ich dane. NSK podlega przepisom ustawy o ochronie danych z 1998 roku i poufność danych użytkowników ma dla nas szczególne znaczenie.
NSK pragnie, by użytkownicy rozumieli, jakie rodzaje informacji NSK pobiera o użytkownikach, jakie są metody uzyskiwania tych informacji oraz ich zastosowanie.

Dane osobowe

NSK gromadzi dane identyfikacyjne na podstawie dobrowolnie przesłanego maila/formularzy online/poleceń użycia określonego oprogramowania. Przykładowe dane osobowe to imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres, numer telefonu, numer faksu, adres mailowy i inne dane tego typu.

Dane osobowe, które Państwo nam dostarczają wykorzystywane są do następujących celów (chyba że określono inaczej na naszej stronie internetowej lub w momencie pobierania informacji): by odpowiedzieć na zlecenia oraz na zadane pytania, jako narzędzie komunikacji w zakresie naszych produktów lub usług, w zakresie usprawnienia działań podejmowanych przez NSK oraz w celu zrozumienia Państwa potrzeb jako obecnego lub potencjalnego klienta NSK.

Tego typu dane mogą być przekazywane firmom w ramach sieci NSK Europe Ltd., w tym firmom, którym zlecamy obsługę naszej strony internetowej lub firmom, które w naszym imieniu pobierają z naszej strony internetowej dane do celów statystycznych; nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, które nie należą do sieci NSK. Każda strona trzecia, która pobiera dane z naszej strony do celów statystycznych lub zajmuje się obsługą naszej strony internetowej będzie prawnie zobowiązana do przestrzegania zasad poufności.

Dane nieosobowe

NSK w pewnych przypadkach automatycznie pobiera standardowe dane logowania na serwer sieciowy w momencie odwiedzania jej strony. Są to dane nieosobowe takie jak strona, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę, nazwa domeny, adres IP, nazwa i adres przeglądarki, system operacyjny komputera oraz platforma, wyszukiwane informacje, przeglądane strony, czas spędzony na naszej stronie oraz czas dostępu. Na podstawie tych informacji generujemy statystki i mierzymy funkcjonalność naszej strony dla dobra jej użytkowników. Te dane umożliwiają NSK zarządzanie stroną oraz jej usprawnienie. NSK może ujawnić nieosobowe dane statystyczne stronom trzecim, w celu wywiązania się z zobowiązań umownych.

Nie ma możliwości połączenia adresu IP i danych osobowych, co oznacza, że nie są tworzone profile użytkowników. Zapisane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji i monitorowania niedozwolonych prób dostępu lub zrealizowanych dostępów do serwera internetowego. Tej analizy dokonują wyłącznie autoryzowani pracownicy lub usługodawcy.

Cookies "Ciasteczka"

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na twardym dysku jego komputera. Większość przeglądarek posiada opcje, które umożliwiają osobie odwiedzającej stronę akceptację ciasteczek, ich odrzucenie lub otrzymywanie powiadomienia za każdym razem, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Ustawienie opcji przeglądarki tak, by ciasteczka były odrzucane oznacza, że użytkownik nie będzie rozpoznawany przez stronę NSK, co z kolei oznacza, że wszystkie jego dane muszą być wysyłane za każdym razem, kiedy korzysta on z formularza. Akceptacja ciasteczek oznacza, że prywatne dane, które zgadzają się Państwo udostępnić będą przechowywane na serwerze sieciowym NSK, a jedyną informacją przesyłaną podczas kolejnych wizyt będzie ID ciasteczka oraz wszelkie nowe informacje, które zgodzą się Państwo udostępnić. Ciasteczka służą NSK do rozpoznania, że dana osoba odwiedza stronę NSK po raz kolejny. Takie rozpoznanie wzmacnia relacje NSK z poszczególnymi użytkownikami, np. poprzez automatyczne wypełnienie formularzy danymi użytkownika.

CIASTECZKA WYŁĄCZNIE NIEZBĘDNE

Aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, niektóre ciasteczka są po prostu niezbędne. Bez nich nie będzie możliwe zidentyfikowanie liczby poszczególnych użytkowników witryny lub zapewnienie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie do usług NSK

CIASTECZKA FUNKCJONALNOŚCI

Ciasteczka funkcjonalności rejestrują informacje dotyczące wyborów użytkownika i pozwalają nam zindywidualizować ofertę

CIASTECZKA OPTYMALIZACJI

Ciasteczka tego rodzaju są wykorzystywane w całej witrynie NSK w celu zaoferowania większego komfortu korzystania z witryny. Informacje tego rodzaju pomagają nam zrozumieć jak odwiedzający wykorzystują naszą witrynę i jak możemy ulepszyć prezentację naszych treści.
Umożliwiają również testowanie różnych idei związanych z projektem witryny.
Realizację tych usług zlecamy zazwyczaj niezależnym firmom zajmującym się pomiarami i badaniami i w tym przypadku ciasteczka mogą pochodzić od firm zewnętrznych (ciasteczka firm zewnętrznych).
Ciasteczka firm zewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli, razem z informacjami dotyczącymi sposobu rezygnacji z ich otrzymywania.

Strona NSK zawiera linki do innych stron internetowych. Proszę zwrócić uwagę, że oświadczenie o poufności nie obejmuje tych stron i NSK nie jest odpowiedzialne za praktyki dotyczące poufności, obowiązujące na tych stronach, jak również za treść zawartą na tych stronach.

Newsletter

O ile podczas rejestracji do naszego biuletynu zgodzili się Państwo na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez firmę NSK, będziemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać niżej wymienione dane. Te informacje pomogą nam w tym, aby przesyłać istotne dla Państwa wiadomości, dostosowane do obszaru Państwa zainteresowań oraz udoskonalić naszą komunikację. W ramach wyrażonej przez Państwa zgody firma NSK będzie wysyłała do Państwa biuletyn oraz zapisywała i wykorzystywała następujące informacje dotyczące Państwa profilu:
• Jeżeli otwierają Państwo przychodzące od nas wiadomości e-mail, klikają na otrzymane linki lub odsyłają formularz internetowy po kliknięciu na link, odnotowujemy i zapisujemy te informacje dla Państwa profilu.
• Jeżeli otwierają Państwo przychodzące od nas wiadomości e-mail lub klikają na otrzymane linki, odnotowujemy to i zapisujemy, jakie tematy są dla Państwa interesujące.
• Jeżeli przekazują Państwo innym osobom otrzymane od nas drogą mailową informacje za pośrednictwem naszych funkcji polecania lub w ramach portali społecznościowych, odnotowujemy ten fakt i ewentualnie zapisujemy na Państwa profilu, z których portali Państwo korzystali dla przekazania informacji oraz czy z Państwa polecenia skorzystały osoby trzecie. W żadnym wypadku dane osobowe osób trzecich nie będą gromadzone bez ich zgody.
• Jeżeli przeglądają Państwo obrazy lub otwierają linki otrzymane w wiadomościach e-mail, odnotowujemy rodzaj urządzenia końcowego, z którego Państwo skorzystali, i zapisujemy tę informację w Państwa profilu.
• Jeżeli otwierają Państwo naszą ofertę w Internecie poprzez kliknięcie na link w naszej wiadomości, integrujemy te informacje dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej w Państwa profilu. Obejmuje to również integrację historii zakupów dokonywanych na naszej stronie internetowej w Państwa profilu.
• Jeżeli przeglądają Państwo obrazy lub otwierają linki, poprzez przyporządkowanie adresu IP, ustalamy, z jakiej lokalizacji następuje połączenie i zapisujemy to w Państwa profilu.
Wyrażenie zgody dla celów reklamowych i badań rynku jest dobrowolne i możne zostać odwołane w przyszłości, w dowolnym momencie. Odwołać zgodę można, wysyłając wiadomość e-mail na adres info-uk@nsk.com.

Portale społecznościowe
Aby nasza oferta w Internecie była bardziej atrakcyjna i przyjazna dla użytkowników, firma NSK współpracuje z wybranymi partnerami wśród mediów społecznościowych (np. YouTube, Facebook, LinkedIn, Google itp.). Te platformy mogą być okresowo podłączane za pomocą tzw. wtyczek. Jeżeli otwierają Państwo stronę z naszą ofertą za pomocą takiej wtyczki, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie, krótkie połączenie z naszymi serwerami.  Służy to w pierwszej kolejności temu, aby przedstawić Państwu zawartość wtyczki. W takim przypadku partner, z którym współpracujemy, otrzymuje informację o Państwa adresie IP i innych danych dotyczących urządzenia. Jednakże w praktyce przyporządkowanie Państwa adresu IP do Państwa danych osobowych nie jest łatwe. W określonych okolicznościach nasz partner może przechowywać na Państwa komputerze pliki cookies, które w momencie zamknięcia przeglądarki zostają usunięte (więcej na ten temat w punkcie Cookies „Ciasteczka”). Korzystając z ustawień przeglądarki, mogą Państwo sami zdecydować, czy akceptują Państwo obecność plików cookies.

Cel i zakres gromadzenia danych, dalsze ich przetwarzanie oraz wykorzystanie przez współpracujące z nami media społecznościowe, jak również związane z tym Państwa prawo do ochrony sfery prywatnej, określone są każdorazowo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych.


W przypadku dodatkowych pytań lub kwestii związanych z polityką poufności prowadzoną przez NSK, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą  info-uk@nsk.com lub na nasz adres:

NSK Europe Ltd., Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
 

Informacja Prawna

Odpowiedzialność za stronę internetową:
NSK Europe Ltd.
Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
REGON / Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191 
NIP EU / Valued-added tax identification no.:  GB 613815356

Tel:  +44 1636 605123
Fax: +44 1636 602775

E-Mail:  info-uk@nsk.com

Tel.: +48 22 645 15 25
Fax: +48 22 645 15 29

E-mail: info-pl@nsk.com

Notka nt. odpowiedzialności: dołożono wszelkich starań dla zapewnienia poprawności danych na stronie, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków powiązanych ze stronami zewnętrznymi. Właściciele tych stron są wyłącznie odpowiedzialni za treści zawarte na ich stronach.

Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy NSK

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.