MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control

Order Files

  • Strony

21 Wyniki

Walcarka pielgrzymowa

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka pielgrzymowa Oszczędność: € 159.933 Wprowadzenie W stalowni regularnym awariom ulegały łożyska zainstalowane w walcarce pielgrzymowej. NSK zba...

Walcarka do walcowania na zimno

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do walcowania na zimno Oszczędność: € 16.300 Wprowadzenie Producent stali doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w walcarce do walcow...

Piła do cięcia na zimno rur stalowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Piła do cięcia na zimno rur stalowych Oszczędność: € 72.000 Wprowadzenie Działająca globalnie firma stalownicza doświadczała problemów z piłą do cięcia...

Walcarka do walcowania na zimno

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do walcowania na zimno Oszczędność: € 26.400 Wprowadzenie Duży producent stali nie był zadowolony z działania łożysk stożkowych czterorzędowyc...

Maszyna do odlewania ciągłego

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Maszyny do odlewania ciągłego Oszczędność: 14.850 Euro Wprowadzenie Producent stali doświadczał problemów z maszyną do odlewania ciągłego profili stal...

Maszyna do odlewania ciągłego

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Maszyna do odlewania ciągłego Oszczędność: € 140.000 Wprowadzenie Międzynarodowy producent stali doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk w maszynie do...

Walcarka do walcowania na gorąco

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do walcowania na gorąco Oszczędność: 154.000 euros Wprowadzenie Duży producent stali chciał wydłużyć okresy wymiany łożysk stożkowych czterorz...

Zawór obrotowy

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Zawór obrotowy Oszczędność: € 144.694 Wprowadzenie Międzynarodowy producent stali doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk zamontowanych w obrotowym...

Wentylator odpylający

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Wentylator odpylający Oszczędność: 36.000 euros Wprowadzenie Producent stali doświadczał regularnych awarii w swoim zakładzie przygotowywania rud. Inst...

Maszyna do produkcji rur stalowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Maszyna do produkcji rur stalowych Oszczędność: € 8.220 Wprowadzenie Ważny producent materiałów stalowych (taśm i rur) napotykał problemy dotyczące łoż...

Przekładnia zwijarki

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Przekładnia zwijarki Oszczędność: € 17.450 Wprowadzenie Właściciel stalowni planował zamontowanie po raz pierwszy łożysk NSK w dużej przekładni maszyny...

Wentylator wyciągowy do pyłu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Wentylator wyciągowy do pyłu Oszczędność: € 88.955 Wprowadzenie W zakładzie przygotowywania rudy klient doświadczał problemów ze wzrostem temperatury w...

Walcarka do blach grubych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do blach grubych Oszczędność: € 46.904 Wprowadzenie Duży producent stali wykorzystywał otwarte łożyska walców w walcarce do blach grubych. Zes...

Zasuwa obrotowa do węgla

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Zasuwa obrotowa do węgla Oszczędność: € 292.136 Wprowadzenie Klient doświadczał regularnych, katastrofalnych awarii łożysk zainstalowanych w obrotowej...

Wentylator recyrkulacyjny

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Wentylator recyrkulacyjny Oszczędność: € 393.706 Wprowadzenie Klient doświadczał awarii łożysk w wentylatorze recyrkulacyjnym w zakładzie przygotowywan...

Produkcja drutu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Produkcja drutu Oszczędność: € 1.202.455 Wprowadzenie Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk zainstalowanych w rolkach  maszyn do ciągn...

Frezarka

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Frezarka Oszczędność: 35.600 euros Wprowadzenie Stalownia produkująca szyny do urządzeń podnoszących musiała obrabiać dwie płaskie powierzchnie na końc...

Odlewanie łopatek turbin gazowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Odlewanie łopatek turbin gazowych Oszczędność: € 100.095 Wprowadzenie Firma miała problemy z niską trwałością łożysk używanych przy odlewaniu łopatek d...

Prowadniki drutu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Prowadniki drutu Oszczędność: € 10.000 Wprowadzenie Francuski producent drutu doświadczał częstych uszkodzeń produktu końcowego powodowanych awariami ł...

Przenośnik chłodzący

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Przenośnik chłodzący Oszczędność: € 241.802 Wprowadzenie Klient doświadczał awarii mechanicznych w napędach,  powodowanych przez zużywanie się teflonow...