MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control

Order Files

  • Strony

13 Wyniki

Piła do cięcia na zimno rur stalowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Piła do cięcia na zimno rur stalowych Oszczędność: € 72.000 Wprowadzenie Działająca globalnie firma stalownicza doświadczała problemów z piłą do cięcia...

Walcarka do walcowania na zimno

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do walcowania na zimno Oszczędność: € 26.400 Wprowadzenie Duży producent stali nie był zadowolony z działania łożysk stożkowych czterorzędowyc...

Odlewanie łopatek turbin gazowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Odlewanie łopatek turbin gazowych Oszczędność: € 100.095 Wprowadzenie Firma miała problemy z niską trwałością łożysk używanych przy odlewaniu łopatek d...

Wentylator wyciągowy do pyłu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Wentylator wyciągowy do pyłu Oszczędność: € 88.955 Wprowadzenie W zakładzie przygotowywania rudy klient doświadczał problemów ze wzrostem temperatury w...

Walcarka pielgrzymowa

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka pielgrzymowa Oszczędność: € 159.933 Wprowadzenie W stalowni regularnym awariom ulegały łożyska zainstalowane w walcarce pielgrzymowej. NSK zba...

Maszyna do odlewania ciągłego

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Maszyna do odlewania ciągłego Oszczędność: € 140.000 Wprowadzenie Międzynarodowy producent stali doświadczał regularnych uszkodzeń łożysk w maszynie do...

Walcarka do blach grubych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Walcarka do blach grubych Oszczędność: € 46.904 Wprowadzenie Duży producent stali wykorzystywał otwarte łożyska walców w walcarce do blach grubych. Zes...

Zasuwa obrotowa do węgla

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Zasuwa obrotowa do węgla Oszczędność: € 292.136 Wprowadzenie Klient doświadczał regularnych, katastrofalnych awarii łożysk zainstalowanych w obrotowej...

Produkcja drutu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Produkcja drutu Oszczędność: € 1.202.455 Wprowadzenie Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk zainstalowanych w rolkach  maszyn do ciągn...

Wentylator recyrkulacyjny

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Wentylator recyrkulacyjny Oszczędność: € 393.706 Wprowadzenie Klient doświadczał awarii łożysk w wentylatorze recyrkulacyjnym w zakładzie przygotowywan...

Prowadniki drutu

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Prowadniki drutu Oszczędność: € 10.000 Wprowadzenie Francuski producent drutu doświadczał częstych uszkodzeń produktu końcowego powodowanych awariami ł...

Przenośnik chłodzący

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Przenośnik chłodzący Oszczędność: € 241.802 Wprowadzenie Klient doświadczał awarii mechanicznych w napędach,  powodowanych przez zużywanie się teflonow...

Linia do wyżarzania ciągłego

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Stalowy i Metali Nieżelaznych Zastosowanie: Linia do wyżarzania ciągłego Oszczędność: € 372.555 Wprowadzenie Linię do wyżarzania ciągłego w stalowni dotykały nieplanowane przestoje wynoszące, śre...