Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2019-09-23

Robustride cylindrical roller bearings from NSK are suitable for high-precision machining processes at ultra-high speeds

Na targach EMO 2019 firma NSK zaprezentowała nowe łożyska walcowe Robustride przeznaczone do napędów wrzecion w szybkobieżnych, wysoko precyzyjnych obrabiarkach. Te zaawansowane łożyska wyposażono w zoptymalizowany koszyk, który ułatwia bardziej równomierną dystrybucję środka smarnego, co z kolei ogranicza zużycie łożysk zwłaszcza w warunkach wysokich obciążeń.  Na wystawie zaprezentowane  zostały również łożyska kulkowe skośne Robust o podwyższonej klasie dokładności wykonania.

Łożyska wrzecion stosowane w obrabiarkach muszą spełniać bardzo wysokie wymagania w zakresie precyzji działania. Firma  NSK opracowała różne typy łożysk i produktów do tego typu wymagających zastosowań, które są znane jako seria Robust. Ostatnio została ona uzupełniona przez jednorzędowe łożyska walcowe Robustride, oferujące specjalnie opracowany koszyk wraz z geometrią i  prowadzeniem, zoptymalizowanymi do tego profilu zastosowań.

Prace optymalizacyjne NSK objęły opracowanie znacznie  lepszego sposobu rozprowadzania smaru i, co się z tym wiąże, mniej lub bardziej równomiernego generowania oraz rozpraszania ciepła w obrębie łożyska. Przepływ  smaru został skierowany w taki sposób, że wnętrze łożyska (które ze względu na siły odśrodkowe jest zwykle w niekorzystnej sytuacji) również jest optymalnie zaopatrywane w środek smarny. Wszelkie straty smaru na powierzchni są znikome - i nawet przy wyjątkowo wysokich prędkościach, powszechnie spotykanych w wielu dzisiejszych operacjach obróbczych, zachowana zostaje bardzo dobra dystrybucja smaru.

Te usprawnienia konstrukcyjne służą minimalizowaniu zużycia łożysk, zwłaszcza pod dużymi obciążeniami.  Skracają również okres «docierania się» smaru łożyskowego. Kolejną zaletą łożysk Robustride są znacząco większe tolerancje w zakresie luzu roboczego, dzięki zoptymalizowanemu prowadzeniu elementów tocznych, co upraszcza procedury montażu.

Dodatkowo firma NSK opracowała nowe koszyki dla serii łożysk kulkowych skośnych Robustride. Ponieważ łożyska te można także znaleźć w wielu różnych szybkobieżnych obrabiarkach, zostały  zoptymalizowane pod kątem zapewnienia minimalnego momentu tarcia. W rezultacie  powstaje mniej ciepła w trakcie pracy łożyska (w porównaniu do innych łożysk kulkowych skośnych), co jak wcześniej wspomniano, również ma istotny wpływ na niezawodność procesów obróbki, zwłaszcza przy bardzo wysokich prędkościach.  W ten sposób wrzeciona obrabiarek wyposażone w łożyska kulkowe skośne Robust Sursave zapewniają bardzo wysoką jakość powierzchni obrabianych komponentów.

Łożyska kulkowe skośne Robust są obecnie dostępne w klasie dokładności wykonania P3W. W rezultacie tego usprawnienia tolerancja szerokości łożysk zmniejszyła się z wcześniejszych 250 μm do 100 μm, co ułatwia instalację.

Firma NSK zaprezentowała w Hanowerze również aplikację Verify dla łożysk wysoko precyzyjnych.  Rozwiązanie Verify umożliwia identyfikację łożysk za pomocą kodu QR na opakowaniu. Dane te - obejmujące indywidualny numer identyfikacyjny, dane pomiarowe z końcowej kontroli, tolerancje wymiarowe i typ smaru - mogą być eksportowane w standardowych formatach i transferowane do wewnętrznych systemów  klienta.  Aplikacja w ten sposób  tworzy warunki dla identyfikowalności produktów w procesach informatycznych i systemach zarządzania.

 

Zdjęcie: Nowe łożyska z serii Robust firmy NSK przeznaczone do wrzecion szybkobieżnych, wysoko precyzyjnych obrabiarek

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik