Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Łożyska - 2017-09-27

Przykład zespołu osi Shinkansen, pokazujący umiejscowienie głównych łożysk

Realizując niezmienny cel maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa podróży kolejami wysokich prędkości,  NSK może pochwalić się ponad 50 latami innowacji datowanymi od pierwszej generacji szybkobieżnych japońskich pociągów Shinkansen. Zaawansowane programy rozwojowe dynamicznie realizowane do dziś. Dzieje się tak dlatego, że najnowsza generacja pociągów jest jeszcze szybsza, co przekłada się na jeszcze większe wymagania w stosunku do technologii łożysk.

NSK kontynuuje pracę ze swoimi partnerami z branży kolejowej, zarówno z sektorów OEM, jak i rynku wtórnego, w celu stworzenia produktów, które mogą poprawić czynniki takie jak bezpieczeństwo, wydajność, komfort, ciężar i opłacalność. Przykładowo, do ostatnich rozwiązań należy system, który jest w stanie wykryć nieprawidłowości w łożyskach podczas pracy, co jest zgodne z rosnącym trendem przechodzenia od konserwacji opartej o interwały czasowe do konserwacji związanej z oceną faktycznego stanu technicznego podzespołów.

Od lat sześćdziesiątych pociągi Shinkansen zapewniają Japonii szybką infrastrukturę niezbędną do wspierania jednej z największych i najważniejszych gospodarek świata. Ostatnie inwestycje pokazują stały rozwój sieci Shinkansenm.in. otwarte w 2015 i 2016 r. linie Hokuriku i Hokkaido, które pomagają w ożywieniu społeczności regionalnych. Co więcej, postęp osiągnięty przez Japonię skłonił wiele innych krajów do naśladowania rozwiązań, ponieważ wszyscy chętni do wykorzystywania niskoemisyjnego transportu tego rodzaju.

Wraz z szybko osiąganym postępem NSK wspierała nowe rozwiązania poprzez stałą ewolucję swoich technologii łożysk do zastosowań w branży kolejowej. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w przypadku pociągów Shinkansen. Przykładowo, w 1964 r., gdy po raz pierwszy pojawiły się pociągi serii 0, to ważące 81 kg łożyska osi kolejowych dostarczone przez NSK, które wykorzystywały kombinację łożysk walcowych i kulkowych, stanowiły główną gwarancję niezawodności pociągów osiągających prędkość 210 km/h. Obciążenia promieniowe, w tym związane z wagą wagonów, były przenoszone przez dwa rzędy łożysk walcowych, podczas gdy obciążenia boczne, włączając w to siły osiowe generowane przez zakręty, były przenoszone przez jedno łożysko kulkowe. W tamtym czasie było to rozwiązanie optymalne.

Przechodząc szybko do pociągów serii 300 z 1992 r. osiągających prędkość 270 km/h, w których NSK zastosowała łożyska walcowe z obrzeżami, a następnie do pociągów serii N700 wprowadzonych do użytku w 2007 r, można łatwo zauważyć osiągnięty postęp. Przy jeszcze większym nacisku na zwiększenie prędkości (300 km/h), ograniczenie ciężaru i zwiększenie komfortu NSK opracowała dla pociągów N700 łożyska stożkowe osi kolejowych o ciężarze zaledwie 23 kgprawie czterokrotnie mniej w porównaniu do łożysk osi kolejowych wykorzystanych w pociągach serii 0. Przy wysokich prędkościach nadmierny ciężar łożysk może mieć duży wpływ na hałas i wibracje, stąd chęć ograniczenia masy konstrukcji.

 Pociągi Shinkansen serii 300, które pojawiły się po raz pierwszy w 1992 r., osiągały rekordową prędkość eksploatacyjną 270 km/h  (Zdjęcie: Sakuragirin | Dreamstime)
 

Bez względu na to jak lekkie i kompaktowe stają się łożyska, bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem. W tym przypadku NSK wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej w celu poprawy poziomu bezpieczeństwaczynnika nierozłącznie związanego z pragnieniem opracowania łożysk mogących wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy.

Oczywiście, z powodu troski o bezpieczeństwo i niezawodność, ciężkie warunki pracy zawsze wymagały efektywnych programów konserwacji i właśnie w tym zakresie NSK ostatnio dokonała przełomu. Firma opracowała pierwszy w Japonii system, który jest w stanie wykrywać nieprawidłowości w łożyskach, włączając w to defekty, zanim wystąpi obniżenie parametrów bądź dojdzie do uszkodzenia. System został już zastosowany w konwencjonalnych liniach kolejowych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i efektywności konserwacji.

System NSK składa się z czujników zamontowanych na łożyskach pozwalających dokładnie monitorować takie parametry, jak prędkość obrotowa, wibracje i temperatura. Dzięki dużemu doświadczeniu firmy można porównać zebrane informacje z olbrzymią ilością danych referencyjnych zgromadzonych wcześniej przez NSK.

Opracowanie systemu podąża za coraz silniejszym trendem zamiany konwencjonalnej konserwacji opartej o czasw przypadku której łożyska wymieniane w z góry ustalonych okresach bez względu na to czy wykazują jakiekolwiek nieprawidłowościna konserwację opartą o faktyczny stan techniczny, gdzie części wymieniane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. NSK oczekuje, że system będzie wdrażany w coraz większej liczbie pociągów ze względu na oczywiste korzyści w postaci większego bezpieczeństwa i oszczędności uzyskiwanych dzięki dłuższym interwałom między przeglądami.

Widząc tak wysoki poziom innowacji łatwo zrozumieć, dlaczego NSK posiada najwyższe udziały na rynku łożysk kolejowych w Japonii. Co więcej, łożyska firmy wybierane przez operatorów szybkich kolei na całym świecieponad 50% sprzedaży łożysk kolejowych NSK jest realizowanych poza Japonią.

Możliwości techniczne i poziom niezawodności oferowany przez NSK od czasu pociągu Shinkansen serii 0 były stale udoskonalane przez ponad 50 lat. Wykorzystując technologię i wiedzę fachową jako siłę napędową, NSK będzie kontynuować wsparcie dobrobytu i bezpieczeństwa całego społeczeństwa.

 

 Pociągi Shinkansen serii N700 wprowadzone do ruchu w 2007 r. oferują prędkość eksploatacyjną do 300 km/h (Zdjęcie: iStock.com/winhorse)

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik