Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2017-11-16

 

 

Nazwy pierwszych czterech dystrybutorów NSK, którzy zostali Certyfikowanymi AIP (Added Value Programme) Partnerami, zostały ujawnione podczas ceremonii przyznania tytułów, która miała miejsce podczas europejskiej konwencji dystrybutorów przemysłowych NSK w Madrycie. Są to: Margo (Polska), Primagra (Rumunia), REA Hellas (Grecja) i UAB Dagmita (Litwa). Wielu innych dystrybutorów rozpoczęło także program, który powinni zakończyć w początkach roku 2018.

NSK kontynuuje swoje dążenie do zapewnienia wszystkich usług technicznych i zindywidualizowanych poprzez przekształcanie autoryzowanych dystrybutorów w specjalistyczną sieć Certyfikowanych AIP Partnerów, będących w stanie dostarczyć całościowe rozwiązania. Wszyscy Certyfikowani AIP Partnerzy udowodnili swoje kompetencje w zakresie badania i rozwiązywania problemów technicznych i oferują specjalistyczną ekspercką wiedzę dotyczącą zastosowań produktów oraz know-how dla branży. Partnerzy tacy mogą ponadto prowadzić projekty MRO i znają dokładnie całe portfolio produktów NSK.

W zamian, Certyfikowani AIP Partnerzy otrzymują możliwość zwiększenia wartości dodanej swojej firmy poprzez zapewnienie potencjału wzrostu zysków i zwiększenie reputacji profesjonalnej. Dalsze korzyści to lepsze wsparcie klienta dzięki możliwości udostępniania i demonstrowania narzędzi konserwacyjnych AIP+, zwiększanie znajomości marki i promowanie jej poprzez informacje prasowe NSK i portale internetowe oraz wzrost konkurencyjności na rynkach lokalnych.

W konwencji, która odbyła się w Madrycie w październiku 2017 r. wzięli udział dystrybutorzy z 20 różnych krajów.

Wszystkie cztery firmy, które uzyskały status Certyfikowanego AIP Partnera, przeszły pełne szkolenie i proces ewaluacji, stanowiące element 10-etapowego programu rozwojowego. Proces ten pomógł im w dostarczaniu jeszcze bogatszych usług dla klientów, takich jak analizy AIP, szkolenia i oszczędności we współpracy z cennym wsparciem NSK.

Ostatecznym celem AIP jest przekształcenie dystrybutorów tak, aby udzielali wsparcia klientom jako dostawcy usług całościowych, umożliwiający zwiększanie wydajności produkcji i zmniejszanie kosztów operacyjnych. Certyfikowanymi AIP Partnerami mogą zostać tylko niektórzy dystrybutorzy, wybrani w oparciu o ich poziom i możliwości sprzedaży oraz kompetencje zespołów technicznych.

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik