Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

O Firmie - 2017-11-15

NSK LAB-Set to narzędzie do laserowego osiowania pasów

Po uruchomieniu na początku roku internetowej platformy Akademia NSK, serwis został uzupełniony o pierwszy z serii moduł szkoleniowy z zakresu praktyk i rozwiązań konserwacyjnych. Tutorial pokazuje, jak wykorzystywać pakiet narzędzi konserwacyjnych i serwisowych NSK oferowanych jako część Programu Wartości Dodanej AIP+. Prezentując najlepsze praktyki w zakresie ochrony łożysk, samouczek podkreśla, jak zapewnić optymalne i opłacalne funkcjonowanie maszyn oraz wyposażenia.

Każdy moduł zawiera kurs, materiał wideo i kwestionariusz dla uczestników uzyskujących certyfikat po pomyślnym ukończeniu kursu. Samouczki wideo dla każdego modułu zostały tak przygotowane, aby w jasny i zwięzły sposób pokazać, jak specjalnie opracowane narzędzia konserwacyjne i serwisowe NSK mogą pomóc w maksymalizacji wydajności i okresu eksploatacji. Pierwszym prezentowanym narzędziem jest LAB-Set, dla którego samouczek wideo jest dostępny na stronie: www.nskacademy.com.

LAB-Set to narzędzie do laserowego osiowania pasów napędowych. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na montażu laserów LAB-set w rowkach klinowych koła pasowego, dokładnie tam, gdzie pracuje pas napędowy, co zapewnia doskonałe osiowanie za każdym razem. Przewodnik wideo prezentuje informacje, takie jak wybór właściwej prowadnicy klinowej, ustawienie linowych transmiterów laserowych, główne typy niewspółosiowości, które można skorygować oraz wiele innych przydatnych wskazówek umożliwiających doskonałe osiowanie w ciągu kilku sekund.

Następne moduły szkoleniowe pojawią się w nadchodzących miesiącach, obejmując materiały dla LAS-Set (narzędzie do osiowania laserowego wałów), nagrzewnic indukcyjnych oraz narzędzi do montażu/usuwania łożysk. Wraz ze stałym rozszerzaniem zawartości, Akademia NSK szybko staje się wiodącym i zaufanym źródłem dla użytkowników zainteresowanych rozszerzaniem swojej wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych.

 


Na platformie szkoleniowej Akademia NSK został udostępniony pierwszy samouczek online «Wyposażenie do laserowego osiowania napędów pasowych»

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik