Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

AIP | Kontrola

Przedwczesne zużycie lub awaria łożyska mają zazwyczaj kilka przyczyn. Nasi eksperci identyfikują podstawową przyczynę problemów i przekazują zalecenia dotyczące zarówno lepszego doboru łożysk, jak i poprawy konstrukcji maszyny.

 

 

 

Usługa​ Korzyści​
Analiza stanu łożysk
 • Wyniki badań wzrokowych i dotykowych
 • Oznaki przedwczesnego zużycia
 • Próby nieniszczące
 • Raport z pełną dokumentacją
Analiza uszkodzeń łożysk
 • Badanie podstawowej przyczyny awarii
 • Rozwiązanie problemu
 • Wyjaśnienia techniczne
 • Raport z pełną dokumentacją
Analiza smarowania
 • Identyfikacja środka smarnego
 • Wskazanie zanieczyszczenia wodą
 • Wskazanie zanieczyszczenia cząstkami stałymi
 • Raport stanu środka smarnego
Analiza materiałowa i wymiarowa
 • Badanie metalurgiczne
 • Identyfikacja początku uszkodzenia
 • Analiza wymiarowa
 • Badanie podstawowej przyczyny awarii

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik