Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

W stalowni regularnym awariom ulegały łożyska zainstalowane w walcarce pielgrzymowej. NSK zbadała problem i odkryła, że jego źródłem są trudne warunki pracy oraz duże obciążenia i niewystarczające smarowanie. NSK zaproponowała zastosowanie specjalnych łożysk baryłkowych o zoptymalizowanej budowie wewnętrznej, wykonanych ze stali STF (Super Tough). Próba pokazała, że nowe łożyska mają 20-30% większą trwałość, co w rezultacie przełożyło się na zmniejszenie kosztów konserwacji.

Kluczowe fakty

 • Zastosowanie w walcarce pielgrzymowej
 • Awarie łożysk powodowane przez duże obciążenia i trudne warunki pracy
 • Rozwiązanie NSK: specjalne łożyska baryłkowe wykonane ze stali STF
 • Łożyska osiągnęły dwa razy większą trwałość niż poprzednie łożyska
 • Ograniczenie liczby prac konserwacyjnych i czasu przestojów produkcji
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Bezszwowe rury ze stali nierdzewnej
 • Łożyska serii TF

Proponowane rozwiązania

 • Analiza techniczna aplikacji przeprowadzona przez NSK
 • NSK zaproponowała łożyska ze stali Super TF
 • Łożyska osiągnęły dwa razy większą trwałość niż poprzednie łożyska
 • Skrócony czas konserwacji
 • Brak nieoczekiwanych awarii łożysk i nieplanowanych przestojów

Cechy produktu

 • Innowacyjna technologia obróbki cieplnej
 • Lepsza charakterystyka materiału w porównaniu ze standardową stalą łożyskową
 • Do 10 razy większa trwałość w środowiskach zanieczyszczonych
 • Do 2 razy większa trwałość przy czystym środku smarnym
 • Do 4 razy większa trwałość przy temperaturze 160°C
 • 40% poprawa odporności na zatarcia

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty wymiany łożysk € 21.788 Koszty wymiany łożysk € 8.799
Utracona produkcja:
2 godziny x 2250 €/godz. x 52/rok
€ 234.000 Utracona produkcja:
2 godziny x 2250 €/godz. x 21/rok
€ 94.500
Koszty robocizny:
31 €/godz. x 2 godz. x 2 osoby x 52/rok
€ 6.448 Koszty robocizny:
31 €/godz. x 2 godz. x 2 osoby x 21/rok
€ 2.604
Wymiana innych podzespołów € 4.000 Wymiana innych podzespołów € 400
Koszt całkowity € 266 236 € 106 303

Numer ref:SS-PL-4002