Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent stali doświadczał regularnych awarii w swoim zakładzie przygotowywania rud. Instalacja wyposażona była w zespoły łożyskowe z oprawami zainstalowane na wale 60 mm, obracającym się z prędkością około 1485 obr./min. Eksperci NSK zostali poinformowani, że zastosowane łożysko ulega uszkodzeniom i poproszeni o przeprowadzenie analizy drgań w istniejącej aplikacji. W celu przeprowadzenia analizy zakład odwiedził inżynier monitorowania warunków pracy, posiadający certyfikat ISO14836-2. Wykonał on pomiary wstępne dla łożysk zamiennych, następnie zaś monitorował łożyska przez kilka następnych tygodni w celu określenia, jak zmienia się ich stan i kiedy może nastąpić ich uszkodzenie.

Kluczowe fakty

 • Wentylator odpylający

 • Silnik elektryczny połączony z napędem pasowym, zapewniający typową prędkość wyjściową 1485 obr./min.

 • Uszkodzenia zespołów łożyskowych złożonych z łożysk baryłkowych i obudowy

 • Rozwiązanie NSK: Monitorowanie Warunków Pracy (CMS) z analizą drgań w trzech sytuacjach: dla łożysk oryginalnych, po wymianie łożysk i miesiąc później.

 • Po wymianie łożysk analiza drgań wykazała niewyważenie spowodowane dodaniem metalowego ramienia służącego do wykrywania obrotów wału, zainstalowanego na końcu wału. Niewyważenie wprowadzało dodatkowe obciążenia do układu i zmniejszało trwałość łożyska i komponentu. Zostało usunięte przez klienta i ponownie sprawdzone przez NSK podczas trzeciej wizyty.

 • Zakład Produkcji Rudy
 • Monitorowanie Warunków Pracy (CMS)

Proponowane rozwiązania

 • W ramach usługi Monitorowania Warunków Pracy przeprowadzono analizę bieżącego stanu łożysk w celu oceny i zmniejszenia liczby nieplanowanych uszkodzeń. Wykryto problem z łożyskiem i wymieniono je.

 • Po miesiącu, w czasie kolejnej wizyty ustalono, że stan łożyska jest akceptowalny, ale w aplikacji występuje niewyważenie. Klient usunął je, co sprawdzono podczas trzeciej wizyty.

 • Podczas trzeciej wizyty sprawdzono, że niewyważenie zostało znacząco zmniejszone, ale w dalszym ciągu nie zostało całkowicie wyeliminowane. Analiza wykazała rezonans konstrukcji pochodzący od podstawy.

 • Rezonans ten powodowany był przez pas napędowy, którego naprężenie przenosiło się na konstrukcję z powodu obluzowanej śruby w podstawie silnika. Klient ustawił silnik, ale nie zabezpieczył odpowiednio wszystkich czterech śrub.

 • Klient dokręcił obluzowane śruby i wszystkie problemy zostały usunięte.

Cechy produktu

 • Przeprowadzana podczas pracy maszyny ocena jej stanu i prawidłowości działania

 • Przewidywana trwałość krytycznych komponentów maszyny pozwalająca klientowi na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji

 • Wczesne ostrzeganie o problemach pojawiających się w maszynie. Monitorowanie Warunków Pracy jest najbardziej czułą i długofalową metodą wykrywania zużycia maszyny

 • Wsparcie inżynierów NSK na miejscu w zakładzie

 • Pewność, że NSK, jako dostawca całego asortymentu produktów, pomoże w zapewnieniu krytycznych części zamiennych do łożysk i produktów liniowych

 • Poprawa osiągów i zmniejszenie kosztów operacyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt strat produkcji wielkich pieców € 36.000 Brak strat produkcji € 0
Koszt całkowity Przed PO

Numer ref:SS-PL-2079