Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent stali doświadczał problemów z maszyną do odlewania ciągłego profili stalowych. Trwałość łożysk walcowych zamontowanych w walcach wynosiła od jednego do dwóch miesięcy. Maszyna odlewnicza była wyposażona w bardzo złożony układ chłodzenia i smarowania. Głównym problemem były wysokie koszty utrzymania ruchu, związane z ponownym podłączaniem rur tego układu. NSK zaproponowała wyposażenie walców w jednym segmencie w łożyska baryłkowe uszczelnione, smarowane smarem odpornym na wysoką temperaturę. Przyniosło to znaczącą poprawę działania łożysk i oszczędność czasu związanego z pracami konserwacyjnymi.

Kluczowe fakty

 • Maszyna do odlewania ciągłego

 • Długi czas wymiany łożysk walcowych smarowanych olejem z uwagi na złożony proces ponownego podłączania układu rur

 • Rozwiązanie NSK: łożyska baryłkowe uszczelnione, zaprojektowane specjalnie do aplikacji

 • Znaczący wzrost trwałości

 • Lepsze zabezpieczenie łożysk

 • Przyjazność dla środowiska dzięki wyeliminowaniu zanieczyszczeń powodowanych przez urządzenie

 • Znaczące zmniejszenie kosztów poprzez redukcję czasu konserwacji

 • Stal i metale
 • Maszyna do odlewania ciągłego
 • Niska trwałość łożyska powodowana przez ścieranie i zmęczenie
 • Ciężkie warunki pracy
 • Wymagane zwiększenie żywotności łożysk i zmniejszenie kosztów konserwacji
 • Specjalne łożyska baryłkowe (stal SWR)
 • 60% większa trwałość łożysk
 • Maszyna do odlewania ciągłego
Uszczelnione
 • Uszczelnione łożysko baryłkowe

Proponowane rozwiązania

 • NSK przeanalizowała aplikację i zaproponowała zastosowanie w jednym segmencie łożysk baryłkowych uszczelnionych

 • Przy nowych łożyskach, demontaż i ponowna instalacja układu rur do smarowania olejowego podczas prac konserwacyjnych nie były już konieczne

 • Przyjazny dla środowiska system zmniejszający zużycie oleju, ponieważ łożyska zostały nasmarowane smarem odpornym na wysoką temperaturę

 • Czas wymagany dla wymiany walca w segmentach został skrócony z 20 do 10 godzin

 • Trwałość serwisowa wzrosła z 2 do 4 miesięcy

Cechy produktu

 • Specjalna, „wysunięta na zewnątrz i sprężynująca uszczelka wargowa”

 • Uszczelka nitrylowa – lub inne uszczelki, w zależności od wymagań temperaturowych

 • Specjalny smar o dużej trwałości: odporny na wysoką temperaturę i nacisk

 • Symetryczna budowa wałeczków i bieżni, zapobiegająca problemom związanym z obciążaniem krawędzi

 • Specjalny układ ścięć montażowych zapewniający gładki ruch osiowy

 • Uszczelka utrzymuje smar, oferując dłuższe działanie i lepszą sprawność

 • Zmniejszenie zużycia smaru i brak wycieków smaru dzięki specjalnej uszczelce, czystsze środowisko pracy

 • Wydłużone okresy konserwacyjne

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
6 zestawów łożysk na segment rocznie € 25.200 3 zestawy łożysk na segment rocznie € 28.350
6 wymian rocznie x 3 godziny € 18.000 3 wymiany rocznie x 3 godziny € 9.000
6 wymian x 20 godzin € 12.000 3 wymiany x 10 godzin € 3.000
Koszt całkowity € 55 200 € 40 350

Numer ref:SS-PL-7005