Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent stali doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w walcarce do walcowania na zimno. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i odkryli, że silne zanieczyszczenie miejsca pracy prowadziło do nieoczekiwanych awarii. Ich skutkiem były kosztowne, nieplanowane przestoje i zmniejszenie produktywności. Zaproponowano łożyska NSK STF, wykonane ze stali Super-Tough o dużej trwałości, stworzonej specjalnie do pracy ze środkiem smarnym zanieczyszczonym zanieczyszczeniami stałymi. Po trwającej cztery miesiące próbie łożyska odesłano z powrotem do fabryki celem skontrolowania. Laboratorium ustaliło, że łożyska mogłyby być eksploatowane przez kolejne 29-50 miesięcy. Do dnia dzisiejszego klient wymienia łożyska raz w roku, podczas corocznego planowanego przeglądu.

Kluczowe fakty

 • Walcarka do walcowania na zimno

 • Bardzo zanieczyszczone środowisko pracy

 • Wyjątkowo niska trwałość łożysk: 3-4 miesiące

 • Analiza łożysk i próbek smaru wykazała, że przyczyną uszkodzeń były zanieczyszczenia

 • Rozwiązanie NSK: stal Super-Tough o dużej trwałości, łożyska baryłkowe

 • Większa trwałość i znakomita odporność na zużycie, zatarcie i temperaturę

 • Znaczący wzrost trwałości z 3-4 miesięcy do dodatkowych 29-50 miesięcy

 • Obniżenie kosztów

 • Walcarka do walcowania na zimno
 • Uszkodzenie łożysk powodowane przez wnikanie stalowych wiórów pochodzących z procesu produkcyjnego
 • Rozwiązanie NSK: łożyska ze stali WTF
 • Ponad trzykrotnie dłuższa żywotność
 • Zmniejszenie czasu przestojów
 • Oszczędność kosztów związanych z łożyskami i konserwacją
SM
 • Walcarka do walcowania na zimno
 • Łożyska baryłkowe Super-Tough o dużej trwałości

Proponowane rozwiązania

 • Dział Techniczny NSK przeanalizował próbki smaru i sprawdził łożyska, aby znaleźć podstawową przyczynę uszkodzeń

 • Inżynierowie NSK zalecili łożyska baryłkowe wykonane ze stali Super-Tough

 • Po trwającej cztery miesiące próbie (okres równy żywotności oryginalnych łożysk), łożyska zdemontowano i przesłane z powrotem do fabryki celem przeprowadzenia analizy

 • Rezultaty pokazały, że łożyska mogłyby być eksploatowane przez długi czas (10 razy dłuższy niż okres eksploatacji oryginalnych łożysk)

 • Osiągnięto znaczące zmniejszenie kosztów dzięki ograniczeniu liczby wymian łożysk, liczby nieoczekiwanych zatrzymań linii, mniejszym nakładom pracy związanej z przestojami

Cechy produktu

 • Specjalny materiał

 • Innowacyjna technologia obróbki cieplnej

 • Parametry stali przewyższające parametry standardowej stali łożyskowej

 • TF, NTF, HTF STF, WTF – materiał dopasowany do wszystkich środowisk pracy

 • Do 10 razy większa trwałość serwisowa przy pracy z zanieczyszczonym środkiem smarnym

 • Do 2 razy większa trwałość serwisowa przy pracy z czystym środkiem smarnym

 • Do 4 razy większa trwałość serwisowa przy pracy w temperaturze 160°C

 • Szybkość zużycia mniejsza o ponad jedną trzecią

 • 40% poprawa odporności na zatarcie

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt standardowych łożysk baryłkowych rocznie € 9.600 Koszt łożysk baryłkowych Super-Tough rocznie € 3.200
Trzygodzinne zatrzymanie linii w celu wymiany łożysk
Trzy nieoczekiwane przestoje rocznie
€ 9.000 Brak nieoczekiwanych przestojów
Łożyska wymieniane w ramach corocznych, planowanych przeglądów
€ 0
Trzygodzinne zatrzymanie linii w celu wymiany łożysk
Trzy nieoczekiwane przestoje rocznie
€ 1.200 Koszty montażu
Uwzględnione w kosztach corocznych, planowanych przeglądów
€ 300
Koszt całkowity € 19 800 € 3 500

Numer ref:SS-PL-7004